EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2006:198:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, L 198, 20. juli 2006


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2520

Den Europæiske Unions

Tidende

L 198

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

49. årgang
20. juli 2006


Indhold

 

I   Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk

Side

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1108/2006 af 19. juli 2006 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

1

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1109/2006 af 19. juli 2006 om fravigelse, for produktionsåret 2005/06, af forordning (EF) nr. 1623/2000 for så vidt angår fristerne for levering af vin til destillationsvirksomhederne og vindestillation

3

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1110/2006 af 19. juli 2006 om importlicenser for varer inden for oksekødssektoren med oprindelse i Botswana, Kenya, Madagaskar, Swaziland, Zimbabwe og Namibia

4

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1111/2006 af 19. juli 2006 om fastsættelse af en tildelingskoefficient for udstedelse af importlicenser for produkter fra sukkersektoren i forbindelse med toldkontingenter og præferenceaftaler

6

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1112/2006 af 19. juli 2006 om udstedelse af licenser for import af hvidløg for kvartalet fra den 1. september til den 30. november 2006

9

 

*

Kommissionens direktiv 2006/65/EF af 19. juli 2006 om ændring af Rådets direktiv 76/768/EØF om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om kosmetiske midler med henblik på tilpasning til den tekniske udvikling af bilag II og III ( 1 )

11

 

 

II   Retsakter, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

 

 

Rådet

 

*

Rådets afgørelse af 29. maj 2006 om Det Europæiske Fællesskabs indgåelse af energifællesskabstraktaten

15

Energifællesskabs-traktaten

18

 

 

Kommissionen

 

*

Kommissionens beslutning af 14. juli 2006 om ændring af beslutning 2006/264/EF om beskyttelsesforanstaltninger over for Newcastle disease i Rumænien (meddelt under nummer K(2006) 3167)  ( 1 )

38

 

*

Kommissionens beslutning af 11. maj 2006 om et krav til medlemsstaterne om at træffe foranstaltninger til at sikre, at der kun markedsføres børnesikrede lightere, og forbyde markedsføringen af lightere, der kan henføres under kategorien gadgets (meddelt under nummer K(2006) 1887 og nummer K(2006) 1887, berigtiget) (Denne beslutning erstatter og ophæver Kommissionens beslutning 2006/498/EF offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende L 197 af 19. juli 2006, s. 9 )  ( 1 )

41

 


 

(1)   EØS-relevant tekst.

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top