EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2006:176:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, L 176, 30. juni 2006


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2520

Den Europæiske Unions

Tidende

L 176

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

49. årgang
30. juni 2006


Indhold

 

I   Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk

Side

 

*

Rådets forordning (EF) nr. 962/2006 af 27. juni 2006 om ændring af forordning (EF) nr. 2505/96 om åbning og forvaltning af autonome fællesskabstoldkontingenter for visse landbrugs- og industriprodukter

1

 

*

Rådets forordning (EF) nr. 963/2006 af 27. juni 2006 om ændring af forordning (EF) nr. 1255/96 om midlertidig suspension af den fælles toldtarifs autonome toldsatser for visse industri-, landbrugs- og fiskeriprodukter

3

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 964/2006 af 29. juni 2006 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

10

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 965/2006 af 29. juni 2006 om ændring af forordning (EF) nr. 327/98 om åbning og forvaltning af visse toldkontingenter for indførsel af ris og brudris

12

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 966/2006 af 29. juni 2006 om ændring af forordning (EF) nr. 219/2006 om åbning og forvaltning af toldkontingentet for import af bananer, der henhører under KN-kode 0803 00 19 og har oprindelse i AVS-landene, for perioden fra 1. marts til 31. december 2006

21

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 967/2006 af 29. juni 2006 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 318/2006 for så vidt angår produktion ud over kvoterne inden for sukkersektoren

22

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 968/2006 af 27. juni 2006 om de nærmere bestemmelser for gennemførelsen af Rådets forordning (EF) nr. 320/2006 om en midlertidig ordning for omstrukturering af sukkerindustrien i Det Europæiske Fællesskab

32

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 969/2006 af 29. juni 2006 om åbning og forvaltning af et EF-toldkontingent for import af majs fra tredjelande

44

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 970/2006 af 29. juni 2006 om ændring af forordning (EF) nr. 2305/2003 om åbning og forvaltning af EF-toldkontingentet for import af byg fra tredjelande

49

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 971/2006 af 29. juni 2006 om ændring af forordning (EF) nr. 2375/2002 om åbning og forvaltning af EF-toldkontingenter for import af blød hvede af anden kvalitet end høj kvalitet fra tredjelande

51

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 972/2006 af 29. juni 2006 om indførelse af særlige regler for importen af Basmati-ris og en midlertidig kontrolordning for fastsættelse af deres oprindelse

53

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 973/2006 af 29. juni 2006 om ændring af forordning (EF) nr. 1831/96 om åbning og forvaltning af EF-toldkontingenter, der er konsolideret i GATT, for frugter og grøntsager, også forarbejdede, fra 1996

63

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 974/2006 af 29. juni 2006 om ændring af forordning (EF) nr. 877/2004 om gennemførelsesbestemmelser til forordning (EF) nr. 2200/96 for så vidt angår meddelelse af priser, der er noteret på markederne for friske frugter og grøntsager

68

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 975/2006 af 29. juni 2006 om ændring af forordning (EF) nr. 581/2004 om en løbende licitation for eksportrestitutioner for visse typer smør og forordning (EF) nr. 582/2004 om en løbende licitation for eksportrestitutioner for skummetmælkspulver

69

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 976/2006 af 29. juni 2006 om undtagelsesforanstaltninger til støtte for markedet for svinekød i Tyskland

71

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 977/2006 af 29. juni 2006 om fastsættelse af en maksimumseksportrestitution for smør inden for rammerne af den løbende licitation, der blev åbnet ved forordning (EF) nr. 581/2004

74

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 978/2006 af 29. juni 2006 om ikke at yde restitution for skummetmælkspulver inden for rammerne af den løbende licitation, der blev åbnet ved forordning (EF) nr. 582/2004

76

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 979/2006 af 29. juni 2006 om fastsættelse af eksportrestitutionerne for hvidt sukker og råsukker i uforarbejdet stand

77

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 980/2006 af 29. juni 2006 om fastsættelse af restitutioner ved udførsel i uforarbejdet stand af sirup og visse andre produkter inden for sukkersektoren

79

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 981/2006 af 29. juni 2006 om fastsættelse af det maksimale restitutionsbeløb ved udførsel af hvidt sukker til visse tredjelande i forbindelse med den 31. dellicitation under den løbende licitation omhandlet i forordning (EF) nr. 1138/2005

82

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 982/2006 af 29. juni 2006 om fastsættelse af restitutionssatserne for visse produkter fra korn- og rissektoren, der udføres i form af varer, som ikke er omfattet af traktatens bilag I

83

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 983/2006 af 29. juni 2006 om fastsættelse af restitutionssatserne for visse mejeriprodukter, der udføres i form af varer, som ikke er omfattet af traktatens bilag I

87

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 984/2006 af 29. juni 2006 om fastsættelse af restitutionssatserne for visse produkter fra sukkersektoren, der udføres i form af varer, som ikke er omfattet af traktatens bilag I

90

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 985/2006 af 29. juni 2006 om fastsættelse af eksportrestitutionerne for produkter forarbejdet på basis af korn og ris

92

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 986/2006 af 29. juni 2006 om fastsættelse af eksportrestitutionerne for kornfoderblandinger

95

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 987/2006 af 29. juni 2006 om fastsættelse af produktionsrestitutioner i kornsektoren

97

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 988/2006 af 29. juni 2006 om begrænsning af gyldighedsperioden for eksportlicenser for visse produkter forarbejdet på basis af korn

98

 

 

II   Retsakter, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

 

 

Rådet

 

*

Rådets afgørelse af 22. maj 2006 om indgåelse af en aftale i form af brevveksling mellem Det Europæiske Fællesskab og Det Særskilte Toldområde Taiwan, Penghu, Kinmen og Matsu i henhold til artikel XXIV, stk. 6, og artikel XXVIII i den almindelige overenskomst om told og udenrigshandel (GATT) 1994 om ændring af indrømmelserne i Den Tjekkiske Republiks, Republikken Estlands, Republikken Cyperns, Republikken Letlands, Republikken Litauens, Republikken Ungarns, Republikken Maltas, Republikken Polens, Republikken Sloveniens og Den Slovakiske Republiks lister i tilslutning til disse landes tiltrædelse af Den Europæiske Union

100

Aftale i form af brevveksling mellem Det Europæiske Fællesskab og Det Særskilte Toldområde Taiwan, Penghu, Kinmen og Matsu i henhold til artikel XXIV, stk. 6, og artikel XXVIII i den almindelige overenskomst om told og udenrigshandel (GATT) 1994 om ændring af indrømmelserne i Den Tjekkiske Republiks, Republikken Estlands, Republikken Cyperns, Republikken Letlands, Republikken Litauens, Republikken Ungarns, Republikken Maltas, Republikken Polens, Republikken Sloveniens og Den Slovakiske Republiks lister i tilslutning til disse landes tiltrædelse af Den Europæiske Union

102

 

 

Kommissionen

 

*

Kommissionens beslutning af 12. april 2006 om en procedure i henhold til EF-traktatens artikel 81 (Sag COMP/B-1/38.348 — Repsol CPP) (meddelt under nummer K(2006) 1548)  ( 1 )

104

 

*

Kommissionens Afgørelse af 31. maj 2006 om ændring af afgørelse 2005/436/EF for så vidt angår EF's finansielle bidrag til trustfond 911100MTF/INT/003/EØF (TFEU 970089129) (meddelt under nummer K(2006) 2076)

105

 

 

Retsakter vedtaget i henhold til afsnit V i traktaten om Den Europæiske Union

 

*

Rådets afgørelse 2006/448/FUSP af 7. juni 2006 om forlængelse af aftalen i form af brevveksling mellem Den Europæiske Union og Indonesiens regering om opgaver, status, privilegier og immuniteter for Den Europæiske Unions Observatørmission i Aceh (Indonesien) (observatørmissionen i Aceh — AMM) og dens personale

107

Brevveksling vedrørende forlængelse af aftalen i form af brevveksling mellem Den Europæiske Union og Indonesiens regering om opgaver, status, privilegier og immuniteter for Den Europæiske Unions observatørmission i Aceh (Indonesien) (observatørmissionen i Aceh — AMM) og dens personale

108

 

*

Meddelelse om ikrafttrædelsen af aftalen i form af brevveksling mellem Det Europæiske Fællesskab og Republikken Chile om ændringer af aftalen om handel med vin, der er knyttet som bilag til aftalen om oprettelse af en associering mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den ene side og Republikken Chile på den anden side

110

 

*

Meddelelse om ikrafttrædelsen af aftalen i form af brevveksling mellem Det Europæiske Fællesskab og Republikken Chile om ændringer af aftalen om handel med spiritus og aromabaserede drikkevarer, der er knyttet som bilag til aftalen om oprettelse af en associering mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den ene side og Republikken Chile på den anden side

110

 

*

Afgørelse EUJUST LEX/1/2006 truffet af Den Udenrigs- og Sikkerhedspolitiske Komité den 13. juni 2006 om forlængelse af mandatet for missionschefen for Den Europæiske Unions integrerede retsstatsmission for Irak, EUJUST LEX

111

 


 

(1)   EØS-relevant tekst.

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top