EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2006:175:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, L 175, 29. juni 2006


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2520

Den Europæiske Unions

Tidende

L 175

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

49. årgang
29. juni 2006


Indhold

 

I   Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk

Side

 

*

Rådets forordning (EF) nr. 953/2006 af 19. juni 2006 om ændring af forordning (EF) nr. 1673/2000, for så vidt angår forarbejdningsstøtten for hør og hamp bestemt til fiberproduktion, og forordning (EF) nr. 1782/2003, for så vidt angår hamp, der er omfattet af enkeltbetalingsordningen

1

 

*

Rådets forordning (EF) nr. 954/2006 af 27. juni 2006 om indførelse af en endelig antidumpingtold på importen af visse sømløse rør af jern eller stål med oprindelse i Kroatien, Rumænien, Rusland og Ukraine, om ophævelse af forordning (EF) nr. 2320/97 og (EF) nr. 348/2000, om afslutning af interims- og udløbsundersøgelserne af antidumpingtolden på importen af visse sømløse rør af jern eller ulegeret stål med oprindelse i bl.a. Rusland og Rumænien samt om afslutning af interimsundersøgelserne af antidumpingtolden på importen af visse sømløse rør af jern eller ulegeret stål med oprindelse i bl.a. Rusland og Rumænien og i Kroatien og Ukraine

4

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 955/2006 af 28. juni 2006 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

39

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 956/2006 af 28. juni 2006 om ændring af forordning (EØF) nr. 94/92 for så vidt angår listen over tredjelande, som visse landbrugsprodukter, der er opnået ved økologiske produktionsmetoder, skal have oprindelse i for at kunne markedsføres i EF ( 1 )

41

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 957/2006 af 28. juni 2006 om tarifering af visse varer i den kombinerede nomenklatur og om ændring af forordning (EØF) nr. 48/90

45

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 958/2006 af 28. juni 2006 om en løbende licitation for produktionsåret 2006/07 med henblik på fastsættelse af en eksportrestitution for hvidt sukker

49

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 959/2006 af 28. juni 2006 om berigtigelse af forordning (EF) nr. 647/2006 om udstedelse af importlicenser for ris i forbindelse med ansøgninger, der er indgivet i de første ti arbejdsdage af april 2006 efter forordning (EF) nr. 327/98

54

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 960/2006 af 28. juni 2006 om fastsættelse af den disponible mængde for andet halvår af 2006 for visse produkter i sektoren for mælk og mejeriprodukter i henhold til toldkontingenter, som Kommissionen har åbnet alene på basis af en licens

56

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 961/2006 af 28. juni 2006 om udstedelse af importlicenser for rørsukker i forbindelse med visse toldkontingenter og præferenceaftaler

58

 

*

Kommissionens direktiv 2006/59/EF af 28. juni 2006 om ændring af bilagene til Rådets direktiv 76/895/EØF, 86/362/EØF, 86/363/EØF og 90/642/EØF for så vidt angår maksimalgrænseværdier for restkoncentrationer af carbaryl, deltamethrin, endosulfan, fenitrothion, methidathion og oxamyl ( 1 )

61

 

 

II   Retsakter, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

 

 

Rådet

 

*

Rådets beslutning af 1. juni 2006 om ændring af bilag 12 til de fælles konsulære instrukser og bilag 14a til Den Fælles Håndbog om gebyrer svarende til de administrative omkostninger, der er forbundet med behandlingen af en visumansøgning

77

 

 

Kommissionen

 

*

Kommissionens afgørelse af 23. juni 2006 om godtagelse af tilsagn, der er afgivet i forbindelse med antidumpingproceduren vedrørende importen af visse sømløse rør af jern eller stål med oprindelse i bl.a. Rumænien

81

 

 

Kommissionen
De Europæiske Fællesskabers Administrative Kommission for Vandrende Arbejdstageres Sociale Sikring

 

*

Afgørelse nr. 207 af 7. april 2006 om fortolkning af artikel 76 og artikel 79, stk. 3 i forordning (EØF) nr. 1408/71, samt artikel 10, stk. 1 i forordning (EØF) nr. 574/72 om samtidig ret til familieydelser og børnetilskud ( 2 )

83

 

 

DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE SAMARBEJDSOMRÅDE

 

 

Det Blandede EØS-udvalg

 

*

Afgørelse truffet af Det Blandede EØS-udvalg nr. 42/2006 af 28. april 2006 om ændring af bilag I (Dyre- og plantesundhed) til EØS-aftalen

86

 

*

Afgørelse truffet af Det Blandede EØS-udvalg nr. 43/2006 af 28. april 2006 om ændring af bilag I (Dyre- og plantesundhed) til EØS-aftalen

89

 

*

Afgørelse truffet af Det Blandede EØS-udvalg nr. 44/2006 af 28. april 2006 om ændring af bilag II (Tekniske forskrifter, standarder, prøvning og certificering) til EØS-aftalen

91

 

*

Afgørelse truffet af Det Blandede EØS-udvalg nr. 45/2006 af 28. april 2006 om ændring af bilag II (Tekniske forskrifter, standarder, prøvning og certificering) til EØS-aftalen

92

 

*

Afgørelse truffet af Det Blandede EØS-udvalg nr. 46/2006 af 28. april 2006 om ændring af bilag II (Tekniske forskrifter, standarder, prøvning og certificering) til EØS-aftalen

94

 

*

Afgørelse truffet af det Blandede EØS-udvalg nr. 47/2006 af 28. april 2006 om ændring af bilag II (Tekniske forskrifter, standarder, prøvning og certificering) til EØS-aftalen

95

 

*

Afgørelse truffet af Det Blandede EØS-udvalg nr. 48/2006 af 28. april 2006 om ændring af bilag XX (Miljø) til EØS-aftalen

97

 

*

Afgørelse truffet af Det Blandede EØS-udvalg nr. 49/2006 af 28. april 2006 om ændring af bilag XX (Miljø) til EØS-aftalen

99

 

*

Afgørelse truffet af Det Blandede EØS-udvalg nr. 50/2006 af 28. april 2006 om ændring af bilag XX (Miljø) til EØS-aftalen

100

 

*

Afgørelse truffet af Det Blandede EØS-udvalg nr. 51/2006 af 28. april 2006 om ændring af bilag XXI (Statistikker) til EØS-aftalen

101

 

*

Afgørelse truffet af det Blandede EØS-udvalg nr. 52/2006 af 28. april 2006 om ændring af bilag XXI (Statistikker) til EØS-aftalen

103

 

*

Afgørelse truffet af Det Blandede EØS-udvalg nr. 53/2006 af 28. april 2006 om ændring af bilag XXII (Selskabsret) til EØS-aftalen

104

 

*

Afgørelse truffet af Det Blandede EØS-udvalg nr. 54/2006 af 28. april 2006 om ændring af bilag XXII (Selskabsret) til EØS-aftalen

105

 


 

(1)   EØS-relevant tekst.

 

(2)   Teksten er relevant for EØS og for EF/CH-aftalen

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top