EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2006:168:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, L 168, 21. juni 2006


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2520

Den Europæiske Unions

Tidende

L 168

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

49. årgang
21. juni 2006


Indhold

 

I   Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk

Side

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 904/2006 af 20. juni 2006 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

1

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 905/2006 af 20. juni 2006 om ændring af forordning (EF) nr. 835/2006 for så vidt angår den mængde, der er omfattet af den løbende licitation med henblik på salg på EF-markedet af blød hvede fra det polske interventionsorgan

3

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 906/2006 af 20. juni 2006 om ændring af forordning (EF) nr. 836/2006 om åbning af en løbende licitation med henblik på salg på EF-markedet af blød hvede fra det tyske interventionsorgan

4

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 907/2006 af 20. juni 2006 om ændring af bilag III og VII til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 648/2004 om vaske- og rengøringsmidler ( 1 )

5

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 908/2006 af 20. juni 2006 om fortegnelse over de repræsentative markeder for svinekød inden for Fællesskabet

11

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 909/2006 af 20. juni 2006 om ændring af bilag I og II til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 138/2004 om landbrugsregnskaber i Fællesskabet ( 1 )

14

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 910/2006 af 20. juni 2006 om ændring af forordning (EF) nr. 474/2006 om opstilling af fællesskabslisten over luftfartsselskaber med driftsforbud i Fællesskabet i henhold til kapitel II i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2111/2005 ( 1 )

16

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 911/2006 af 20. juni 2006 om importlicenser for varer inden for oksekødssektoren med oprindelse i Botswana, Kenya, Madagaskar, Swaziland, Zimbabwe og Namibia

28

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 912/2006 af 20. juni 2006 om udstedelse af importlicenser for rørsukker i forbindelse med visse toldkontingenter og præferenceaftaler

30

 

 

II   Retsakter, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

 

 

Kommissionen

 

*

Kommissionens beslutning af 19. juni 2006 om, at artikel 30, stk 1, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/17/EF om samordning af fremgangsmåderne ved indgåelse af kontrakter inden for vand- og energiforsyning, transport samt posttjenester finder anvendelse på elektricitetsproduktion og -salg i Finland med undtagelse af Ålandsøerne (meddelt under nummer K(2006) 2337)  ( 1 )

33

 

*

Kommissionens afgørelse af 20. juni 2006 om afslutning af antidumpingproceduren vedrørende importen af siliciumcarbid med oprindelse i Rumænien

37

 


 

(1)   EØS-relevant tekst.

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top