EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2006:134:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, L 134, 20. maj 2006


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2520

Den Europæiske Unions

Tidende

L 134

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

49. årgang
20. maj 2006


Indhold

 

I   Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk

Side

 

*

Rådets forordning (EF) nr. 765/2006 af 18. maj 2006 om indførelse af restriktive foranstaltninger over for præsident Lukashenko og visse embedsmænd i Belarus

1

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 766/2006 af 19. maj 2006 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

12

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 767/2006 af 19. maj 2006 om ændring af forordning (EF) nr. 1081/1999 om åbning og forvaltning af EF-toldkontingenter for import af tyre, køer og kvier af bestemte alpine racer og bjergracer, ikke bestemt til slagtning

14

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 768/2006 af 19. maj 2006 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/36/EF med hensyn til indsamling og udveksling af oplysninger om sikkerhed i forbindelse med luftfartøjer, der benytter Fællesskabets lufthavne, og forvaltning af informationssystemet ( 1 )

16

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 769/2006 af 19. maj 2006 om suspension af adgangen til at indgive ansøgninger om eksportlicens for C-sukker fra den 23. maj 2006 og om ændring af forordning (EF) nr. 493/2006, for så vidt angår overgangsforanstaltningerne for C-sukker

19

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 770/2006 af 19. maj 2006 om ændring af de repræsentative priser og den tillægstold ved import af visse sukkerprodukter, der blev fastsat ved forordning (EF) nr. 1011/2005, for produktionsåret 2005/06

21

 

 

II   Retsakter, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

 

 

Rådet

 

*

Rådets afgørelse af 8. november 2005 om undertegnelse og midlertidig anvendelse af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Georgien om visse aspekter af lufttrafik

23

Aftale mellem Det Europæiske Fællesskab og Georgiens regering om visse aspekter af lufttrafik

24

 

*

Rådets afgørelse af 15. maj 2006 om beskikkelse af et litauisk medlem af Det Økonomiske og Sociale Udvalg

32

 

*

Rådets afgørelse af 15. maj 2006 om beskikkelse af et medlem af Det Økonomiske og Sociale Udvalg

33

 

 

Kommissionen

 

*

Kommissionens beslutning af 28. februar 2006 om ændring af bilag II til Rådets beslutning 79/542/EØF for så vidt angår registreringerne for Brasilien, Montenegro og Serbien (meddelt under nummer K(2006) 579)  ( 1 )

34

 

*

Kommissionens beslutning af 19. maj 2006 om afslutning af antisubsidieproceduren vedrørende importen af visse sække og poser af plast med oprindelse i Malaysia og Thailand

43

 

 

Retsakter vedtaget i henhold til afsnit V i traktaten om Den Europæiske Union

 

*

Rådets fælles holdning 2006/362/FUSP af 18. maj 2006 om ændring af fælles holdning 2006/276/FUSP om restriktive foranstaltninger over for visse embedsmænd i Belarus

45

 

 

Berigtigelser

 

 

Berigtigelse til Kommissionens forordning (EF) nr. 746/2006 af 17. maj 2006 om importlicenser for varer inden for oksekødssektoren med oprindelse i Botswana, Kenya, Madagaskar, Swaziland, Zimbabwe og Namibia ( EUT L 130 af 18.5.2006 )

54

 


 

(1)   EØS-relevant tekst.

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top