EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2006:093:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, L 93, 31. marts 2006


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2520

Den Europæiske Unions

Tidende

L 93

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

49. årgang
31. marts 2006


Indhold

 

I   Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk

Side

 

*

Rådets forordning (EF) nr. 509/2006 af 20. marts 2006 om garanterede traditionelle specialiteter i forbindelse med landbrugsprodukter og fødevarer

1

 

*

Rådets forordning (EF) nr. 510/2006 af 20. marts 2006 om beskyttelse af geografiske betegnelser og oprindelsesbetegnelser for landbrugsprodukter og fødevarer

12

 

*

Rådets forordning (EF) nr. 511/2006 af 27. marts 2006 om ændring af forordning (EF) nr. 1531/2002 om indførelse af en endelig antidumpingtold på import af farvefjernsynsmodtagere med oprindelse i bl.a. Folkerepublikken Kina

26

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 512/2006 af 30. marts 2006 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

28

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 513/2006 af 30. marts 2006 om vedtagelse af midlertidige bestemmelser om udstedelse af importlicenser, der ansøges om i henhold til forordning (EF) nr. 565/2002 om fastsættelse af ordningen for forvaltning af toldkontingenter og om indførelse af en ordning med oprindelsescertifikater for hvidløg fra tredjelande

30

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 514/2006 af 30. marts 2006 om fravigelse af forordning (EF) nr. 824/2000 for så vidt angår fristen for levering af korn til intervention i nogle medlemsstater i høståret 2005/06

31

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 515/2006 af 30. marts 2006 om en overgangsforanstaltning for høståret 2005/06 for så vidt angår finansieringen af oplagringen af korn, der frembydes til intervention i Tjekkiet, Estland, Cypern, Letland, Litauen, Ungarn, Malta, Polen, Slovenien og Slovakiet

32

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 516/2006 af 30. marts 2006 om fastsættelse af de repræsentative priser og størrelsen af den tillægsimporttolden for melasse i sektoren for sukker, som er gældende fra den 31. marts 2006

34

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 517/2006 af 30. marts 2006 om fastsættelse af eksportrestitutionerne for hvidt sukker og råsukker i uforarbejdet stand

36

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 518/2006 af 30. marts 2006 om fastsættelse af restitutioner ved udførsel i uforarbejdet stand af sirup og visse andre produkter inden for sukkersektoren

38

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 519/2006 af 30. marts 2006 om fastsættelse af det maksimale restitutionsbeløb ved udførsel af hvidt sukker til visse tredjelande i forbindelse med den 22. dellicitation under den løbende licitation omhandlet i forordning (EF) nr. 1138/2005

41

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 520/2006 af 30. marts 2006 om fastsættelse af produktionsrestitutionen for hvidt sukker, der anvendes i den kemiske industri, for perioden fra 1. til 30. april 2006

42

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 521/2006 af 30. marts 2006 om fastsættelse af eksportrestitutionerne for kornfoderblandinger

43

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 522/2006 af 30. marts 2006 om fastsættelse af eksportrestitutioner for mælk og mejeriprodukter

45

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 523/2006 af 30. marts 2006 om fastsættelse af en maksimumseksportrestitution for smør inden for rammerne af den løbende licitation, der blev åbnet ved forordning (EF) nr. 581/2004

50

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 524/2006 af 30. marts 2006 om fastsættelse af restitutionssatserne for visse mejeriprodukter, der udføres i form af varer, som ikke er omfattet af traktatens bilag I

52

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 525/2006 af 30. marts 2006 om fastsættelse af restitutionssatserne for visse produkter fra sukkersektoren, der udføres i form af varer, som ikke er omfattet af traktatens bilag I

55

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 526/2006 af 30. marts 2006 om fastsættelse af en maksimumseksportrestitution for skummetmælkspulver inden for rammerne af den løbende licitation, der blev åbnet ved forordning (EF) nr. 582/2004

57

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 527/2006 af 30. marts 2006 om ændring af de repræsentative priser og den tillægstold ved import af visse sukkerprodukter, der blev fastsat ved forordning (EF) nr. 1011/2005, for produktionsåret 2005/06

58

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 528/2006 af 30. marts 2006 om fastsættelse af maksimumsnedsættelsen af importtolden for majs inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 1809/2005 omhandlede licitation

60

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 529/2006 af 30. marts 2006 om bud for udførsel af byg, der er meddelt inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 1058/2005 omhandlede licitation

61

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 530/2006 af 30. marts 2006 om bud for udførsel af blød hvede, der er meddelt inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 1059/2005 omhandlede licitation

62

 

 

II   Retsakter, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

 

 

Kommissionen

 

*

Kommissionens afgørelse af 6. marts 2006 om ophævelse af afgørelse 2002/683/EF om godtagelse af tilsagn afgivet i forbindelse med antidumpingproceduren vedrørende importen af farvefjernsynsmodtagere med oprindelse i bl.a. Folkerepublikken Kina

63

 

*

Kommissionens beslutning af 27. marts 2006 om ændring af bilag II til Rådets beslutning 79/542/EØF for så vidt angår regionalisering af Argentina og standardcertifikaterne til brug ved import af fersk oksekød fra Brasilien (meddelt under nummer K(2006) 896)  ( 1 )

65

 

 

Berigtigelser

 

*

Berigtigelse til Kommissionens forordning (EF) nr. 2152/2005 af 23. december 2005 om ændring af forordning (EF) nr. 327/98 om åbning og forvaltning af visse toldkontingenter for indførsel af ris og brudris og af forordning (EF) nr. 1549/2004 om fravigelse af Rådets forordning (EF) nr. 1785/2003 for så vidt angår importordningen for ris og om fastsættelse af særlige overgangsbestemmelser for importen af basmati-ris ( EUT L 342 af 24.12.2005 )

79

 


 

(1)   EØS-relevant tekst.

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top