EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2006:038:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, L 38, 09. februar 2006


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2520

Den Europæiske Unions

Tidende

L 38

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

49. årgang
9. februar 2006


Indhold

 

I   Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk

Side

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 212/2006 af 8. februar 2006 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

1

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 213/2006 af 8. februar 2006 om fastsættelse af eksportrestitutioner for fjerkrækød

3

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 214/2006 af 7. februar 2006 om fastsættelse af enhedsværdier til ansættelsen af toldværdien af visse letfordærvelige varer

5

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 215/2006 af 8. februar 2006 om ændring af forordning (EØF) nr. 2454/93 om visse gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EØF) nr. 2913/92 om indførelse af en EF-toldkodeks og om ændring af forordning (EF) nr. 2286/2003 ( 1 )

11

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 216/2006 af 8. februar 2006 om ændring af forordning (EF) nr. 2184/97 om tarifering af visse varer i den kombinerede nomenklatur

15

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 217/2006 af 8. februar 2006 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets direktiv 66/401/EØF, 66/402/EØF, 2002/54/EF, 2002/55/EF og 2002/57/EF for så vidt angår medlemsstaternes bemyndigelse til midlertidigt at tillade handel med frø, der ikke opfylder kravene med hensyn til mindste spireevne ( 1 )

17

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 218/2006 af 8. februar 2006 om ændring af forordning (EF) nr. 1262/2001 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1260/2001 vedrørende interventionsorganernes opkøb og salg af sukker

19

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 219/2006 af 8. februar 2006 om åbning og forvaltning af toldkontingentet for import af bananer, der henhører under KN-kode 0803 00 19 og har oprindelse i AVS-landene, for perioden fra 1. marts til 31. december 2006

22

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 220/2006 af 8. februar 2006 om fastsættelse af restitutionssatserne for æg og æggeblommer, der udføres i form af varer, som ikke er omfattet af traktatens bilag I

25

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 221/2006 af 8. februar 2006 om fastsættelse af den nedsættelseskoefficient, der i medfør af forordning (EF) nr. 169/2006 skal anvendes for det delkontingent III for blød hvede af anden kvalitet end høj kvalitet, der er fastsat i forordning (EF) nr. 2375/2002

27

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 222/2006 af 8. februar 2006 om udstedelse af importlicenser for rørsukker i forbindelse med visse toldkontingenter og præferenceaftaler

28

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 223/2006 af 8. februar 2006 om fastsættelse af eksportrestitutionerne inden for ægsektoren fra den 9. februar 2006

30

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 224/2006 af 8. februar 2006 om fastsættelse af repræsentative priser for fjerkrækød og æg og ægalbumin og om ændring af forordning (EF) nr. 1484/95

32

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 225/2006 af 8. februar 2006 om ændring af de repræsentative priser og den tillægstold ved import af visse sukkerprodukter, der blev fastsat ved forordning (EF) nr. 1011/2005, for produktionsåret 2005/06

34

 

*

Kommissionens direktiv 2006/15/EF af 7. februar 2006 om den anden liste over vejledende grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering til gennemførelse af Rådets direktiv 98/24/EF og om ændring af direktiv 91/322/EØF og 2000/39/EF ( 1 )

36

 

*

Kommissionens direktiv 2006/17/EF af 8. februar 2006 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/23/EF for så vidt angår visse tekniske krav til donation, udtagning og testning af humane væv og celler ( 1 )

40

 


 

(1)   EØS-relevant tekst.

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top