EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2006:011:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, L 11, 17. januar 2006


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2520

Den Europæiske Unions

Tidende

L 11

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

49. årgang
17. januar 2006


Indhold

 

I   Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk

Side

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 63/2006 af 16. januar 2006 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

1

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 64/2006 af 16. januar 2006 om ændring af forordning (EF) nr. 1695/2005 for så vidt angår den mængde, der er omfattet af den løbende licitation med henblik på eksport af blød hvede fra det franske interventionsorgan

3

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 65/2006 af 13. januar 2006 om ændring af forordning (EF) nr. 622/2003 om foranstaltninger til gennemførelse af grundlæggende fælles normer for luftfartssikkerhed ( 1 )

4

 

*

Kommissionens forordning (Euratom) nr. 66/2006 af 16. januar 2006 om undtagelse fra reglerne i kapitlet om forsyning ved overførsel af små mængder malme, udgangsmaterialer og specielle fissile materialer

6

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 67/2006 af 16. januar 2006 om ændring af restitutionerne for visse varer fra sukkersektoren, der udføres i form af varer, som ikke omfattes af traktatens bilag I

9

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 68/2006 af 16. januar 2006 om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2488/2000 om fortsat indefrysning af midler i forbindelse med Slobodan Milosevic og personer, der er knyttet til ham

11

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 69/2006 af 16. januar 2006 om fastsættelse af EF’s produktions- og importpriser for nelliker og roser ved anvendelse af importordningen for visse af blomsterdyrkningens produkter med oprindelse i Jordan

13

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 70/2006 af 16. januar 2006 om ændring af de repræsentative priser og den tillægstold ved import af visse sukkerprodukter, der blev fastsat ved forordning (EF) nr. 1011/2005, for produktionsåret 2005/06

15

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 71/2006 af 16. januar 2006 om ændring af de eksportrestitutioner for hvidt sukker og råsukker i uforarbejdet stand, der er fastsat ved forordning (EF) nr. 9/2006

17

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 72/2006 af 16. januar 2006 om ændring af de restitutioner ved udførsel i uforarbejdet stand af sirup og visse andre produkter inden for sukkersektoren, der er fastsat i forordning (EF) nr. 2132/2005

19

 

 

II   Retsakter, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

 

 

Kommissionen

 

*

Kommissionens beslutning af 5. januar 2006 om ændring af bilag B til Rådets direktiv 88/407/EØF og bilag II til beslutning 2004/639/EF for så vidt angår betingelserne for import af tyresæd (meddelt under nummer K(2005) 5840)  ( 1 )

21

 

*

Kommissionens beslutning af 11. januar 2006 om ændring af tillæg A til bilag V til tiltrædelsesakten af 2003 for så vidt angår visse virksomheder i sektorerne for kød og for mælk og mejeriprodukter i Tjekkiet (meddelt under nummer K(2005) 6052)  ( 1 )

33

 

*

Kommissionens afgørelse af 16. januar 2006 om ændring af afgørelse 2000/690/EF om nedsættelse af en gruppe for erhvervspolitik, for så vidt angår forlængelse af dens gyldighedsperiode

36

 


 

(1)   EØS-relevant tekst.

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top