EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2005:346:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, L 346, 29. december 2005


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2520

Den Europæiske Unions

Tidende

L 346

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

48. årgang
29. december 2005


Indhold

 

I   Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk

Side

 

*

Rådets forordning (EF) nr. 2169/2005 af 21. december 2005 om ændring af forordning (EF) nr. 974/98 om indførelse af euroen

1

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 2170/2005 af 28. december 2005 om fastsættelse af importtolden for delvis sleben eller sleben ris fra den 1. september 2005

6

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 2171/2005 af 23. december 2005 om tarifering af visse varer i den kombinerede nomenklatur

7

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 2172/2005 af 23. december 2005 om gennemførelsesbestemmelser for et toldkontingent for import af levende kvæg af en vægt på over 160 kg og med oprindelse i Schweiz som omhandlet i aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund om handel med landbrugsprodukter

10

 

*

Rådets direktiv 2005/93/EF af 21. december 2005 om ændring af direktiv 69/169/EØF for så vidt angår midlertidige kvantitative restriktioner for indførsel i Finland af øl

16

 

 

II   Retsakter, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

 

 

Rådet

 

*

Rådets afgørelse af 20. december 2005 om ændring af afgørelse 2001/264/EF om vedtagelse af Rådets sikkerhedsforskrifter

18

 

*

Rådets afgørelse af 20. december 2005 om indgåelse af en aftale i form af brevveksling mellem Det Europæiske Fællesskab og Thailand i henhold til artikel XXVIII i GATT 1994 om ændring af indrømmelser for ris i EF-liste CXL, der er knyttet som bilag til GATT 1994

24

Aftale i form af brevveksling mellem Det Europæiske Fællesskab og Thailand i henhold til artikel XXVIII i GATT 1994 om ændring af indrømmelser for ris i EF-liste CXL, der er knyttet som bilag til GATT 1994

26

 

*

Meddelelse om ikrafttrædelsen af Rådets afgørelse 2005/953/EF om indgåelse af en aftale i form af brevveksling mellem Det Europæiske Fællesskab og Thailand i henhold til artikel XXVIII i GATT 1994 om ændring af indrømmelser for ris i EF liste CXL, der er knyttet som bilag til GATT 1994

30

 

*

Rådets afgørelse af 21. december 2005 om ændring af overenskomsten om oprettelse af Den Europæiske Bank for Genopbygning og Udvikling (EBGU) for at give banken mulighed for at finansiere transaktioner i Mongoliet

31

 

 

Kommissionen

 

*

Afgørelse nr. 3/2005 truffet af Den Blandede Landbrugskomité, der er nedsat ved aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund om handel med landbrugsprodukter den 19. december 2005 om tilpasning af bilag 1 og 2 som følge af udvidelsen af Den Europæiske Union

33

 

*

Den Blandede Landbrugskomités afgørelse nr. 4/2005 af 19. december 2005 om ændring af appendiks 1 til bilag 9 til aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund om handel med landbrugsprodukter

44

 

 

Retsakter vedtaget i henhold til afsnit V i traktaten om Den Europæiske Union

 

*

Afgørelse EUPAT/1/2005 truffet af Den Udenrigs- Og Sikkerhedspolitiske Komité af 7. december 2005 om udnævnelse af chefen for EU's politirådgivningshold (EUPAT) i Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien

46

 

 

Berigtigelser

 

*

Berigtigelse til meddelelse om datoen for ikrafttrædelse af protokollen til stabiliserings- og associeringsaftalen mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Republikken Albanien på den anden side om en rammeaftale mellem Det Europæiske Fællesskab og Republikken Albanien om de generelle principper for Republikken Albaniens deltagelse i fællesskabsprogrammer (Denne tekst ophæver og erstatter teksten, der blev offentliggjort i EUT L 208 af 11. august 2005, side 19 )

47

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top