EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2005:345:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, L 345, 28. december 2005


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2520

Den Europæiske Unions

Tidende

L 345

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

48. årgang
28. december 2005


Indhold

 

I   Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk

Side

 

*

Rådets forordning (EF) nr. 2165/2005 af 20. december 2005 om ændring af forordning (EF) nr. 1493/1999 om den fælles markedsordning for vin

1

 

*

Rådets forordning (EF) nr. 2166/2005 af 20. december 2005 om foranstaltninger til genopretning af bestandene af sydlig kulmule og jomfruhummer i Det Cantabriske Hav og ud for den vestlige del af Den Iberiske Halvø og om ændring af forordning (EF) nr. 850/98 om bevarelse af fiskeressourcerne gennem tekniske foranstaltninger til beskyttelse af unge marine organismer

5

 

*

Rådets forordning (EF) nr. 2167/2005 af 20. december 2005 om ændring af forordning (EF) nr. 1467/2004 om indførelse af en endelig antidumpingtold på importen af polyethylenterephthalat med oprindelse i bl.a. Folkerepublikken Kina

11

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 2168/2005 af 23. december 2005 om ændring af forordning (EF) nr. 1831/94 om uregelmæssigheder og tilbagebetaling af beløb, der uberettiget er udbetalt inden for rammerne af finansieringen af Samhørighedsfonden, samt om oprettelse af et informationssystem på dette område

15

 

*

Rådets direktiv 2005/92/EF af 12. december 2005 om ændring af direktiv 77/388/EØF for så vidt angår anvendelsesperioden for minimumsniveauet for momsens normalsats

19

 

 

II   Retsakter, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

 

 

Rådet

 

*

Rådets afgørelse af 20. december 2005 om undertegnelse og midlertidig anvendelse af en aftale i form af brevveksling mellem Det Europæiske Fællesskab og Republikken Belarus om ændring af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Republikken Belarus om handel med tekstilvarer

21

Aftale i form af brevveksling mellem Det Europæiske Fællesskab og Republikken Belarus om ændring af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Republikken Belarus om handel med tekstilvarer

23

 

 

Kommissionen

 

*

Kommissionens afgørelse af 23. december 2005 om fortsættelse i 2006 af de sammenlignende EF-prøver på og -analyser af formerings- og plantemateriale af Prunus domestica og af Prunus persica (L.) Batsch, Malus Mill. og Rubus idaeus L. i henhold til Rådets direktiv 92/34/EØF, som blev indledt i 2002, 2003 og 2004

28

 

*

Kommissionens beslutning af 23. december 2005 om ændring af beslutning 2003/135/EF for så vidt angår udvidelse af planerne for udryddelse af klassisk svinepest hos vildtlevende svin og nødvaccination af vildtlevende svin mod denne sygdom i visse dele af delstaterne Nordrhein-Westfalen og Rheinland-Pfalz (Tyskland) (meddelt under nummer K(2005) 5621)

30

 

 

Den Europæiske Centralbank

 

*

Den Europæiske Centralbanks retningslinje af 15. december 2005 om ændring af retningslinje ECB/2000/1 om de nationale centralbankers forvaltning af Den Europæiske Centralbanks valutareserveaktiver og om den juridiske dokumentation for transaktioner vedrørende Den Europæiske Centralbanks valutareserveaktiver (ECB/2005/15)

33

 

 

Berigtigelser

 

*

Berigtigelse til Kommissionens forordning (EF, Euratom) nr. 2342/2002 af 23. december 2002 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget ( EFT L 357 af 31.12.2002 )

35

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top