EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2005:342:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, L 342, 24. december 2005


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2520

Den Europæiske Unions

Tidende

L 342

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

48. årgang
24. december 2005


Indhold

 

I   Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk

Side

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 2141/2005 af 23. december 2005 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

1

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 2142/2005 af 23. december 2005 om fastsættelse af det korrektionsbeløb, der anvendes på eksportrestitutionerne for korn

3

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 2143/2005 af 23. december 2005 om fastsættelse af eksportrestitutionerne for malt

5

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 2144/2005 af 23. december 2005 om fastsættelse af det korrektionsbeløb, der skal anvendes på eksportrestitutionerne for malt

7

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 2145/2005 af 23. december 2005 om fastsættelse af restitutioner for de produkter fra korn- og rissektoren, der leveres i forbindelse med Fællesskabets og medlemsstaternes nationale fødevarehjælpsforanstaltninger

9

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 2146/2005 af 23. december 2005 om fastsættelse af produktionsrestitutionen for hvidt sukker, der anvendes i den kemiske industri, for perioden fra 1. til 31. januar 2006

11

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 2147/2005 af 23. december 2005 om fastsættelse af eksportrestitutioner inden for oksekødssektoren

12

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 2148/2005 af 23. december 2005 om fastsættelse af den disponible mængde for første halvår af 2006 for visse produkter i sektoren for mælk og mejeriprodukter i henhold til toldkontingenter, som Kommissionen har åbnet alene på basis af en licens

16

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 2149/2005 af 23. december 2005 om fastsættelse af de nedsættelseskoefficienter, der skal anvendes på importlicensansøgningerne for bananer med oprindelse i AVS-landene for januar og februar 2006

19

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 2150/2005 af 23. december 2005 om fælles regler for fleksibel udnyttelse af luftrummet ( 1 )

20

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 2151/2005 af 23. december 2005 om åbning og forvaltning af toldkontingentet for sukkerprodukter med oprindelse i Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien, jf. stabiliserings- og associeringsaftalen mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien på den anden side

26

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 2152/2005 af 23. december 2005 om ændring af forordning (EF) nr. 327/98 om åbning og forvaltning af visse toldkontingenter for indførsel af ris og brudris og af forordning (EF) nr. 1549/2004 om fravigelse af Rådets forordning (EF) nr. 1785/2003 for så vidt angår importordningen for ris og om fastsættelse af særlige overgangsbestemmelser for importen af basmati-ris

30

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 2153/2005 af 23. december 2005 om støtteordningen for privat oplagring af olivenolie

39

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 2154/2005 af 23. december 2005 om supplering af bilaget til forordning (EF) nr. 2400/96 for så vidt angår registrering af visse betegnelser i registret over beskyttede oprindelsesbetegnelser og beskyttede geografiske betegnelser (»Sidra de Asturias« eller »Sidra d’Asturies«) — (BOB)

47

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 2155/2005 af 23. december 2005 om ændring af varespecifikationen for en oprindelsesbetegnelse i bilaget til forordning (EF) nr. 1107/96 (Miel de sapin des Vosges) (BOB)

49

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 2156/2005 af 23. december 2005 om ændring af varespecifikationen for en oprindelsesbetegnelse i bilaget til forordning (EF) nr. 1107/96 (»Siurana«) (BOB)

54

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 2157/2005 af 23. december 2005 om fastsættelse af licensafgifterne for 2006 for EF-fartøjer, der fisker i grønlandske farvande

59

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 2158/2005 af 23. december 2005 om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 32/2000 med henblik på forlængelse af fællesskabstoldkontingenterne for forarbejdede varer af jute og kokos

61

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 2159/2005 af 23. december 2005 om fastsættelse af importtold for korn, der skal anvendes fra 1. januar 2006

62

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 2160/2005 af 23. december 2005 om ændring af de eksportrestitutioner for hvidt sukker og råsukker i uforarbejdet stand, der er fastsat ved forordning (EF) nr. 1918/2005

65

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 2161/2005 af 23. december 2005 om ændring af de repræsentative priser og den tillægstold ved import af visse sukkerprodukter, der blev fastsat ved forordning (EF) nr. 1011/2005, for produktionsåret 2005/06

67

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 2162/2005 af 23. december 2005 om fastsættelse af verdensmarkedsprisen for ikke-egreneret bomuld

69

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 2163/2005 af 22. december 2005 om afvisning af ansøgninger om eksportlicenser for produkter fra oksekødssektoren

70

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 2164/2005 af 23. december 2005 om genåbning af fiskeriet efter hellefisk i NAFO-afsnit 3 LMNO fra fartøjer, der fører spansk flag

71

 

 

II   Retsakter, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

 

 

Kommissionen

 

*

Kommissionens beslutning af 1. oktober 2003 om Tysklands statsstøtte til Jahnke Stahlbau GmbH, Halle (meddelt under nummer K(2003) 3375)  ( 1 )

72

 

*

Kommissionens beslutning af 1. december 2004 om den statsstøtte, Frankrig påtænker at yde til virksomheden Bull (meddelt under nummer K(2004) 4514)  ( 1 )

81

 

*

Kommissionens beslutning af 21. december 2005 om bemyndigelse af medlemsstaterne til at træffe afgørelser i henhold til Rådets direktiv 1999/105/EF om den sikkerhed, forstligt formeringsmateriale, der er produceret i tredjelande, frembyder (meddelt under nummer K(2005) 5485)

92

 

*

Kommissionens beslutning af 21. december 2005 om ændring af beslutning 93/195/EØF om dyresundhedsmæssige betingelser og udstedelse af sundhedscertifikat ved genindførsel af heste, der er registreret med henblik på væddeløb, konkurrencer og kulturelle arrangementer, efter midlertidig udførsel (meddelt under nummer K(2005) 5496)

94

 

*

Kommissionens afgørelse af 19. december 2005 om afslutning af absorptionsproceduren vedrørende importen af natriumcyclamat med oprindelse i Folkerepublikken Kina

96

 

*

Kommissionens afgørelse af 23. december 2005 om fortsættelse i 2006 af de sammenlignende EF-prøver på og -analyser af formeringsmateriale af Paeonia spp. og Geranium spp. i henhold til Rådets direktiv 98/56/EF, som blev indledt i 2005

99

 

*

Kommissionens beslutning af 23. december 2005 om ændring af beslutning 2003/526/EF for så vidt angår beskyttelsesforanstaltninger mod klassisk svinepest i Tyskland og Slovakiet (meddelt under nummer K(2005) 5631)  ( 1 )

100

 

*

Kommissionens afgørelse af 23. december 2005 om fortsættelse i 2006 af de sammenlignende EF-prøver på og -analyser af frø og formeringsmateriale af Agrostis spp., D. glomerata L., Festuca spp., Lolium spp., Phleum spp. og Poa spp., herunder blandinger, og Asparagus officinalis i henhold til Rådets direktiv 66/401/EØF og 2002/55/EF, som blev indledt i 2005 ( 1 )

103

 

 

Berigtigelser

 

 

Berigtigelse til Kommissionens forordning (EF) nr. 2134/2005 af 22. december 2005 om fastsættelse af eksportrestitutionerne for produkter forarbejdet på basis af korn og ris ( EUT L 340 af 23.12.2005 )

104

 


 

(1)   EØS-relevant tekst.

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top