EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2005:291:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, L 291, 05. november 2005


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2520

Den Europæiske Unions

Tidende

L 291

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

48. årgang
5. november 2005


Indhold

 

I   Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk

Side

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1807/2005 af 4. november 2005 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

1

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1808/2005 af 4. november 2005 om åbning af licitation over nedsættelsen af importtolden for majs til Spanien fra tredjelande

3

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1809/2005 af 4. november 2005 om åbning af licitation over nedsættelsen af importtolden for majs til Portugal fra tredjelande

4

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1810/2005 af 4. november 2005 om ny godkendelse for en tiårig periode af et fodertilsætningsstof, permanent godkendelse af visse fodertilsætningsstoffer og foreløbig godkendelse af nye anvendelser af visse allerede godkendte fodertilsætningsstoffer ( 1 )

5

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1811/2005 af 4. november 2005 om foreløbig og permanent godkendelse af visse fodertilsætningsstoffer og foreløbig godkendelse af en ny anvendelse af et allerede godkendt fodertilsætningsstof ( 1 )

12

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1812/2005 af 4. november 2005 om ændring af forordning (EF) nr. 490/2004, (EF) nr. 1288/2004, (EF) nr. 521/2005 og (EF) nr. 833/2005 for så vidt angår godkendelsesbetingelserne for visse fodertilsætningsstoffer, der tilhører grupperne »enzymer« og »mikroorganismer« ( 1 )

18

 

 

II   Retsakter, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

 

 

Kommissionen

 

*

Kommissionens afgørelse af 27. oktober 2005 om bestemmelser for indkøb af fødevarehjælp foretaget af ngo'er, som Kommissionen har bemyndiget til at indkøbe og tilvejebringe produkter, der skal leveres i henhold til Rådets forordning (EF) nr. 1292/96, og om ophævelse af Kommissionens afgørelse af 3. september 1998

24

 

*

Kommissionens beslutning af 3. november 2005 om ændring af bilag I og II til beslutning 2003/634/EF om godkendelse af programmer, der er forelagt for at opnå godkendelse af zoner og akvakulturbrug i zoner, der ikke er godkendt med hensyn til egtvedsyge (VHS) og infektiøs hæmatopoietisk nekrose (IHN) (meddelt under nummer K(2005) 4185)  ( 1 )

33

 

*

Kommissionens beslutning af 3. november 2005 om ændring af beslutning 93/195/EØF om dyresundhedsmæssige betingelser og udstedelse af sundhedscertifikat ved genindførsel af heste, der er registreret med henblik på væddeløb, konkurrencer og kulturelle arrangementer, efter midlertidig udførsel (meddelt under nummer K(2005) 4186)  ( 1 )

38

 

*

Kommissionens beslutning af 3. november 2005 om markedsføring i medfør af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/18/EF af et majsprodukt (Zea majs L., linje 1507), der er genetisk modificeret med henblik på resistens over for visse skadelige sommerfugle og for tolerance over for herbicidet ammoniumglufosinat (meddelt under nummer K(2005) 4192)

42

 

*

Kommissionens beslutning af 3. november 2005 om ophævelse af beslutning 2003/136/EF om godkendelse af planerne for udryddelse af klassisk svinepest hos vildtlevende svin og nødvaccination af vildtlevende svin mod klassisk svinepest i Luxembourg (meddelt under nummer K(2005) 4193)

45

 

*

Kommissionens beslutning af 3. november 2005 om ændring af beslutning 92/452/EØF for så vidt angår embryonindsamlingsteam i USA (meddelt under nummer K(2005) 4195)  ( 1 )

46

 

 

Berigtigelser

 

*

Berigtigelse til Kommissionens beslutning 2005/759/EF af 27. oktober 2005 om visse beskyttelsesforanstaltninger i forbindelse med højpatogen aviær influenza i bestemte tredjelande og transport fra tredjelande af fugle, der ledsager deres ejere ( EUT L 285 af 28.10.2005 )

48

 


 

(1)   EØS-relevant tekst.

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top