EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2005:256:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, L 256, 01. oktober 2005


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2520

Den Europæiske Unions

Tidende

L 256

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

48. årgang
1. oktober 2005


Indhold

 

I   Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk

Side

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1601/2005 af 30. september 2005 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

1

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1602/2005 af 30. september 2005 om fastsættelse af det korrektionsbeløb, der anvendes på eksportrestitutionerne for korn

3

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1603/2005 af 30. september 2005 om fastsættelse af eksportrestitutionerne for malt

5

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1604/2005 af 30. september 2005 om fastsættelse af det korrektionsbeløb, der skal anvendes på eksportrestitutionerne for malt

7

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1605/2005 af 30. september 2005 om fastsættelse af restitutioner for de produkter fra korn- og rissektoren, der leveres i forbindelse med Fællesskabets og medlemsstaternes nationale fødevarehjælpsforanstaltninger

9

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1606/2005 af 30. september 2005 om ændring af forordning (EF) nr. 1060/2005 for så vidt angår den mængde, der er omfattet af den løbende licitation for udførsel af blød hvede, som er i det slovakiske interventionsorgans besiddelse

11

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1607/2005 af 30. september 2005 om ændring af forordning (EF) nr. 296/96 om de oplysninger, som medlemsstaterne skal fremsende, og om månedlig bogføring af de udgifter, der finansieres gennem Den Europæiske Udviklings- og Garantifond for Landbruget, Garantisektionen (EUGFL)

12

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1608/2005 af 30. september 2005 om ændring af forordning (EØF) nr. 3149/92 om gennemførelsesbestemmelser for levering af levnedsmidler fra interventionslagre til de socialt dårligst stillede personer i Fællesskabet

13

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1609/2005 af 30. september 2005 om nedsættelse i sukkersektoren for produktionsåret 2005/06 af garantimængden i forbindelse med produktionskvoter og de forventede maksimale forsyningsbehov for raffineringsindustrien i forbindelse med præferenceimport

15

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1610/2005 af 30. september 2005 om fastsættelse af mindstesalgspriserne for smør med henblik på den 171. særlige licitation, der afholdes i forbindelse med den løbende licitation, der er fastsat i forordning (EF) nr. 2571/97

19

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1611/2005 af 30. september 2005 om fastsættelse af maksimumsstøttebeløbene for fløde, smør og koncentreret smør med henblik på den 171. særlige licitation, der afholdes i forbindelse med den løbende licitation, der er fastsat i forordning (EF) nr. 2571/97

21

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1612/2005 af 30. september 2005 om fastsættelse af mindstesalgsprisen for skummetmælkspulver for den 90. særlige licitation, afholdt inden for rammerne af den løbende licitation, der er nævnt i forordning (EF) nr. 2799/1999

23

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1613/2005 af 30. september 2005 om fastsættelse af maksimumsstøtten for koncentreret smør for den 343. særlige licitation, der foretages i forbindelse med den i forordning (EØF) nr. 429/90 fastsatte løbende licitation

24

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1614/2005 af 30. september 2005 om fastsættelse af minimumssalgsprisen for smør i forbindelse med den 27. dellicitation under den løbende licitation som omhandlet i forordning (EF) nr. 2771/1999

25

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1615/2005 af 30. september 2005 om fastsættelse af minimumssalgsprisen for skummetmælkspulver i forbindelse med den 26. dellicitation under den løbende licitation som omhandlet i forordning (EF) nr. 214/2001

26

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1616/2005 af 30. september 2005 om fastsættelse af importtold for korn, der skal anvendes fra 1. oktober 2005

27

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1617/2005 af 30. september 2005 om fastsættelse af produktionsrestitutionen for hvidt sukker, der anvendes i den kemiske industri, for perioden fra 1. til 31. oktober 2005

30

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1618/2005 af 30. september 2005 om fastsættelse af verdensmarkedsprisen for ikke-egreneret bomuld

31

 

*

Kommissionens direktiv 2005/61/EF af 30. september 2005 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/98/EF for så vidt angår sporbarhedskrav og indberetning af alvorlige bivirkninger og uønskede hændelser ( 1 )

32

 

*

Kommissionens direktiv 2005/62/EF af 30. september 2005 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/98/EF for så vidt angår fællesskabsstandarder og -specifikationer vedrørende et kvalitetsstyringssystem for blodcentre ( 1 )

41

 

 

II   Retsakter, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

 

 

Rådet

 

*

Rådets afgørelse af 20. september 2005 om beskikkelse af to medlemmer af og fire suppleanter til Regionsudvalget

49

 

*

Rådets afgørelse af 20. september 2005 om beskikkelse af tre medlemmer af og fem suppleanter til Regionsudvalget

51

 

*

Rådets afgørelse af 20. september 2005 om beskikkelse af en suppleant til Regionsudvalget

53

 

*

Rådets afgørelse af 20. september 2005 om beskikkelse af et medlem af Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg

54

 

*

Rådets afgørelse af 20. september 2005 om beskikkelse af to medlemmer af og en suppleant til Regionsudvalget

55

 

*

Rådets afgørelse af 20. september 2005 om beskikkelse af et medlem af og en suppleant til Regionsudvalget

56

 

 

Retsakter vedtaget i henhold til afsnit V i traktaten om Den Europæiske Union

 

*

Rådets afgørelse 2005/680/FUSP af 12. august 2005 om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og Den Demokratiske Republik Congo om status og aktiviteter for Den Europæiske Unions politimission i Den Demokratiske Republik Congo (EUPOL Kinshasa)

57

Aftale Mellem den Europæiske Union og den Demokratiske Republik Congo om status og aktiviteter for Den Europæiske Unions politimission i den Demokratiske Republik Congo (EUPOL Kinshasa)

58

 

 

Retsakter vedtaget i henhold til afsnit VI i traktaten om Den Europæiske Union

 

*

Rådets afgørelse 2005/681/RIA af 20. september 2005 om oprettelse af Det Europæiske Politiakademi (Cepol) og om ophævelse af afgørelse 2000/820/RIA

63

 


 

(1)   EØS-relevant tekst.

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top