EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2005:219:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, L 219, 24. august 2005


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2520

Den Europæiske Unions

Tidende

L 219

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

48. årgang
24. august 2005


Indhold

 

I   Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk

Side

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1373/2005 af 23. august 2005 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

1

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1374/2005 af 23. august 2005 om åbning af en løbende licitation med henblik på eksport af byg, som det slovakiske interventionsorgan ligger inde med

3

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1375/2005 af 23. august 2005 om åbning af en løbende licitation med henblik på eksport af byg, som det tjekkiske interventionsorgan ligger inde med

9

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1376/2005 af 23. august 2005 om åbning af en løbende licitation med henblik på eksport af byg, som det svenske interventionsorgan ligger inde med

15

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1377/2005 af 23. august 2005 om åbning af en løbende licitation med henblik på eksport af byg, som det finske interventionsorgan ligger inde med

21

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1378/2005 af 22. august 2005 om 52. ændring af Rådets forordning (EF) nr. 881/2002 om indførelse af visse specifikke restriktive foranstaltninger mod visse personer og enheder, der har tilknytning til Usama bin Laden, Al Qaida-organisationen og Taliban, og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 467/2001

27

 

*

Kommissionens direktiv 2005/48/EF af 23. august 2005 om ændring af Rådets direktiv 86/362/EØF, 86/363/EØF og 90/642/EØF for så vidt angår maksimalgrænseværdier for rester af visse pesticider i og på korn og visse produkter af animalsk og vegetabilsk oprindelse ( 1 )

29

 

 

II   Retsakter, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

 

 

Kommissionen

 

*

Kommissionens beslutning af 3. august 2005 om forlængelse af den begrænsede godkendelse af det hellenske skibsregister (meddelt under nummer K(2005) 2940)  ( 1 )

43

 

*

Kommissionens beslutning af 22. august 2005 om en undtagelse vedrørende mærkning af svinekød og efterfølgende anvendelse heraf for visse bedrifter i en overvågningszone vedrørende afrikansk svinepest på Sardinien i Italien (meddelt under nummer K(2005) 3161)

45

 

*

Kommissionens beslutning af 23. august 2005 om fastsættelse af de mængder methylbromid, der er tilladt til kritiske anvendelsesformål i Det Europæiske Fællesskab fra den 1. januar til den 31. december 2005 efter Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2037/2000 om stoffer, der nedbryder ozonlaget (meddelt under nummer K(2005) 468)

47

 


 

(1)   EØS-relevant tekst.

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top