EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2005:193:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, L 193, 23. juli 2005


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2520

Den Europæiske Unions

Tidende

L 193

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

48. årgang
23. juli 2005


Indhold

 

I   Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk

Side

 

*

Rådets forordning (EF) nr. 1183/2005 af 18. juli 2005 om indførelse af visse specifikke restriktive foranstaltninger mod personer, der bryder våbenembargoen over for Den Demokratiske Republik Congo

1

 

*

Rådets forordning (EF) nr. 1184/2005 af 18. juli 2005 af om indførelse af visse specifikke restriktive foranstaltninger mod visse personer, der vanskeliggør fredsprocessen og overtræder folkeretten i konflikten i Darfur-området i Sudan

9

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1185/2005 af 22. juli 2005 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

17

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1186/2005 af 22. juli 2005 om suspension af opkøb af smør i visse medlemsstater

19

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1187/2005 af 22. juli 2005 om ændring af forordning (EØF) nr. 1859/82 om udvælgelse af regnskabsførende bedrifter med henblik på at konstatere indkomstforhold i landbrugsbedrifter

20

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1188/2005 af 22. juli 2005 om ændring af forordning (EF) nr. 761/2005 om åbning af en krisedestillation i henhold til artikel 30 i Rådets forordning (EF) nr. 1493/1999 for visse vine i Frankrig

24

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1189/2005 af 20. juli 2005 om forbud mod fiskeri efter tunge i ICES-område VIIb og c fra fartøjer, der fører fransk flag

25

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1190/2005 af 20. juli 2005 om 48. ændring af Rådets forordning (EF) nr. 881/2002 om indførelse af visse specifikke restriktive foranstaltninger mod visse personer og enheder, der har tilknytning til Usama bin Laden, Al-Qaida-organisationen og Taliban, og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 467/2001

27

 

 

II   Retsakter, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

 

 

Rådet

 

*

Rådets afgørelse af 24. juni 2005 om beskikkelse af to tyske medlemmer af og to tyske suppleanter til Regionsudvalget

29

 

*

Rådets afgørelse af 12. juli 2005 om ændring af afgørelse 2001/264/EF om vedtagelse af Rådets sikkerhedsforskrifter

31

 

 

Kommissionen

 

*

Kommissionens beslutning af 19. juli 2005 om ændring, for så vidt angår den kompetente myndighed og modellen til sundhedscertifikat, af beslutning 2000/86/EF om særlige betingelser for import af fiskerivarer med oprindelse i Kina og om ophævelse af beslutning 97/368/EF (meddelt under nummer K(2005) 2751)  ( 1 )

37

 

*

Kommissionens beslutning af 22. juli 2005 om ændring af beslutning 2002/994/EF om beskyttelsesforanstaltninger over for animalske produkter importeret fra Kina (meddelt under nummer K(2005) 2764)  ( 1 )

41

 

 

Retsakter vedtaget i henhold til afsnit V i traktaten om Den Europæiske Union

 

*

Rådets fælles aktion 2005/574/FUSP af 18. juli 2005 om støtte til IAEA’s aktiviteter på områderne nuklear sikkerhed og kontrol og inden for rammerne af gennemførelsen af EU’s strategi mod spredning af masseødelæggelsesvåben

44

 


 

(1)   EØS-relevant tekst.

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top