EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2005:170:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, L 170, 01. juli 2005


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2520

Den Europæiske Unions

Tidende

L 170

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

48. årgang
1. juli 2005


Indhold

 

I   Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk

Side

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 999/2005 af 30. juni 2005 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

1

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1000/2005 af 30. juni 2005 om fastsættelse af eksportrestitutionerne for produkter forarbejdet på basis af korn og ris

3

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1001/2005 af 30. juni 2005 om fastsættelse af produktionsrestitutioner i kornsektoren

6

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1002/2005 af 30. juni 2005 om ændring af forordning (EF) nr. 1239/95 for så vidt angår meddelelse af tvangslicenser og bestemmelserne om aktindsigt i EF-Sortsmyndighedens dokumenter

7

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1003/2005 af 30. juni 2005 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2160/2003 for så vidt angår et EF-mål for mindskelse af forekomsten af visse salmonellaserotyper i avlsflokke af Gallus gallus og om ændring af forordning (EF) nr. 2160/2003 ( 1 )

12

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1004/2005 af 30. juni 2005 om åbning og forvaltning af toldkontingenter for sukkerprodukter med oprindelse i Albanien, Bosnien-Hercegovina og Serbien, Montenegro og Kosovo, jf. forordning (EF) nr. 2007/2000

18

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1005/2005 af 30. juni 2005 om fastsættelse for produktionsåret 2005/06 af de afledte interventionspriser for hvidt sukker

25

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1006/2005 af 30. juni 2005 om ændring af forordning (EF) nr. 1549/2004 om fravigelse af Rådets forordning (EF) nr. 1785/2003 for så vidt angår importordningen for ris og om fastsættelse af særlige overgangsbestemmelser for importen af basmati-ris

26

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1007/2005 af 30. juni 2005 om fastsættelse af importtolden for afskallet ris af visse sorter fra den 1. marts 2005

29

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1008/2005 af 30. juni 2005 om ændring af forordning (EF) nr. 2771/1999 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1255/1999 for så vidt angår interventionsforanstaltninger på markedet for smør og fløde

30

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1009/2005 af 30. juni 2005 om ændring af forordning (EF) nr. 2799/1999 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1255/1999 for så vidt angår ydelse af støtte til skummetmælk og skummetmælkspulver bestemt til foderbrug og salg af sådant skummetmælkspulver

31

 

*

Kommissionens forordning (EF) Nr. 1010/2005 af 30. juni 2005 om ændring af forordning (EF) nr. 628/2005 om indførelse af en midlertidig antidumpingtold på importen af opdrættede laks med oprindelse i Norge

32

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1011/2005 af 30. juni 2005 om fastsættelse af de repræsentative priser og tillægsimporttolden for visse sukkerprodukter for produktionsåret 2005/2006

35

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1012/2005 af 30. juni 2005 om fastsættelse af de repræsentative priser og størrelsen af den tillægsimporttolden for melasse i sektoren for sukker, som er gældende fra den 1. juli 2005

37

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1013/2005 af 30. juni 2005 om fastsættelse af eksportrestitutionerne for hvidt sukker og råsukker i uforarbejdet stand

39

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1014/2005 af 30. juni 2005 om fastsættelse af restitutioner ved udførsel i uforarbejdet stand af sirup og visse andre produkter inden for sukkersektoren

41

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1015/2005 af 30. juni 2005 om fastsættelse af det maksimale restitutionsbeløb ved udførsel af hvidt sukker til visse tredjelande i forbindelse med den 31. dellicitation under den løbende licitation omhandlet i forordning (EF) nr. 1327/2004

44

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1016/2005 af 30. juni 2005 om fastsættelse af produktionsrestitutionen for hvidt sukker, der anvendes i den kemiske industri, for perioden fra 1. til 31. juli 2005

45

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1017/2005 af 30. juni 2005 om fastsættelse af importtold for korn, der skal anvendes fra 1. juli 2005

46

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1018/2005 af 30. juni 2005 om begrænsning af gyldighedsperioden for eksportlicenser for visse produkter forarbejdet på basis af korn

49

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1019/2005 af 30. juni 2005 om fastsættelse af verdensmarkedsprisen for ikke-egreneret bomuld

51

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1020/2005 af 30. juni 2005 om fastsættelse af restitutionssatserne for visse produkter fra korn- og rissektoren, der udføres i form af varer, som ikke er omfattet af traktatens bilag I

52

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1021/2005 af 30. juni 2005 om fastsættelse af restitutionssatserne for visse mejeriprodukter, der udføres i form af varer, som ikke er omfattet af traktatens bilag I

56

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1022/2005 af 30. juni 2005 om fastsættelse af restitutionssatserne for visse produkter fra sukkersektoren, der udføres i form af varer, som ikke er omfattet af traktatens bilag I

59

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1023/2005 af 30. juni 2005 om fastsættelse af en maksimumseksportrestitution for smør inden for rammerne af den løbende licitation, der blev åbnet ved forordning (EF) nr. 581/2004

61

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1024/2005 af 30. juni 2005 om fastsættelse af en maksimumseksportrestitution for skummetmælkspulver inden for rammerne af den løbende licitation, der blev åbnet ved forordning (EF) nr. 582/2004

63

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1025/2005 af 30. juni 2005 om fastsættelse af eksportrestitutionerne for korn, mel, grove gryn og fine gryn af hvede eller rug

64

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1026/2005 af 30. juni 2005 om fastsættelse af maksimumsnedsættelsen af importtolden for majs inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 868/2005 omhandlede licitation

66

 

 

II   Retsakter, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

 

 

Rådet

 

*

Rådets afgørelse af 21. juni 2005 om indgåelse af en aftale i form af brevveksling mellem Det Europæiske Fællesskab og Amerikas Forenede Stater om metoden for beregning af toldsatserne for afskallet ris og om ændring af afgørelse 2004/617/EF, 2004/618/EF og 2004/619/EF

67

Aftale i form af brevveksling mellem Det Europæiske Fællesskab og Amerikas Forenede Stater om metoden for beregning af toldsatserne for afskallet ris

69

 

 

Kommissionen

 

*

Kommissionens beslutning af 29. juni 2005 om dispensation fra visse bestemmelser i Rådets direktiv 2000/29/EF for planter af Vitis L., dog ikke frugter, med oprindelse i Kroatien (meddelt under nummer K(2005) 1920)

75

 


 

(1)   EØS-relevant tekst.

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top