EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2005:156:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, L 156, 18. juni 2005


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2520

Den Europæiske Unions

Tidende

L 156

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

48. årgang
18. juni 2005


Indhold

 

I   Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk

Side

 

*

Rådets forordning (EF) nr. 919/2005 af 13. juni 2005 om ændring af forordning (EF) nr. 827/2004, for så vidt angår forbuddet mod import af storøjet tun med oprindelse i Cambodja, Ækvatorialguinea og Sierra Leone, og om ophævelse af forordning (EF) nr. 826/2004 om forbud mod import af atlantisk tun med oprindelse i Ækvatorialguinea og Sierra Leone og forordning (EF) nr. 828/2004 om forbud mod indførsel af atlantisk sværdfisk med oprindelse i Sierra Leone

1

 

*

Rådets forordning (EF) nr. 920/2005 af 13. juni 2005 om ændring af forordning nr. 1 af 15. april 1958 om den ordning, der skal gælde for Det Europæiske Økonomiske Fællesskab på det sproglige område, og af forordning nr. 1 af 15. april 1958 om den ordning, der skal gælde for Det europæiske Atomenergifællesskab på det sproglige område, og om indførelse af midlertidige undtagelsesforanstaltninger fra disse forordninger

3

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 921/2005 af 17. juni 2005 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

5

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 922/2005 af 17. juni 2005 om udstedelse af eksportlicenser for vin

7

 

 

Kommissionens forordning (EF) Nr. 923/2005 af 15. juni 2005 om overførsel og salg på det portugisiske marked af 80 000 tons blød hvede, 80 000 tons majs og 40 000 tons byg, som det ungarske interventionsorgan ligger inde med

8

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 924/2005 af 17. juni 2005 om den særlige 84. licitation, der gennemføres i henhold til den i forordning (EF) nr. 2799/1999 omhandlede løbende licitation

11

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 925/2005 af 17. juni 2005 om fastsættelse af minimumssalgsprisen for skummetmælkspulver i forbindelse med den 20. dellicitation under den løbende licitation som omhandlet i forordning (EF) nr. 214/2001

12

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 926/2005 af 17. juni 2005 om fastsættelse af mindstesalgspriserne for smør med henblik på den 165. særlige licitation, der afholdes i forbindelse med den løbende licitation, der er fastsat i forordning (EF) nr. 2571/97

13

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 927/2005 af 17. juni 2005 om fastsættelse af maksimumsstøttebeløbene for fløde, smør og koncentreret smør med henblik på den 165. særlige licitation, der afholdes i forbindelse med den løbende licitation, der er fastsat i forordning (EF) nr. 2571/97

15

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 928/2005 af 17. juni 2005 om fastsættelse af maksimumsstøtten for koncentreret smør for den 337. særlige licitation, der foretages i forbindelse med den i forordning (EØF) nr. 429/90 fastsatte løbende licitation

17

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 929/2005 af 17. juni 2005 om fastsættelse af minimumssalgsprisen for smør i forbindelse med den 21. dellicitation under den løbende licitation som omhandlet i forordning (EF) nr. 2771/1999

18

 

 

II   Retsakter, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

 

 

Konference mellem regeringsrepræsentanter fra medlemsstaterne

 

*

Afgørelse truffet af Repræsentanterne for Medlemsstaternes regeringer, forsamlet i Rådet af 30. maj 2005 om skæringsdatoen for, hvornår der ikke længere vil blive disponeret over midler fra 9. Europæiske Udviklingsfond (EUF)

19

 

 

Retsakter vedtaget i henhold til afsnit V i traktaten om Den Europæiske Union

 

*

Rådets afgørelse 2005/447/FUSP af 14. marts 2005 om indgåelse af aftale mellem Den Europæiske Union og Den Argentinske Republik om Den Argentinske Republiks deltagelse i Den Europæiske Unions militære krisestyringsoperation i Bosnien-Hercegovina (Operation Althea)

21

Aftale mellem Den Europæiske Union og Den Argentinske Republik om Den Argentinske Republiks deltagelse i Den Europæiske Unions militære krisestyringsoperation i Bosnien-Hercegovina (Operation Althea)

22

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top