EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2005:148:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, L 148, 11. juni 2005


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2520

Den Europæiske Unions

Tidende

L 148

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

48. årgang
11. juni 2005


Indhold

 

I   Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk

Side

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 880/2005 af 10. juni 2005 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

1

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 881/2005 af 10. juni 2005 om udstedelse af importlicenser for fersk, kølet eller frosset oksekød af høj kvalitet

3

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 882/2005 af 10. juni 2005 om fastsættelse af maksimumsrestitutionen ved udførsel af skoldet sleben langkornet ris B til visse tredjelande inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 2032/2004 omhandlede licitation

4

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 883/2005 af 10. juni 2005 om ændring af forordning (EØF) nr. 2454/93 om visse gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EØF) nr. 2913/92 om indførelse af en EF-toldkodeks (1)

5

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 884/2005 af 10. juni 2005 om fastlæggelse af procedurer for Kommissionens inspektioner inden for maritim sikring (1)

25

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 885/2005 af 10. juni 2005 om supplering af bilaget til forordning (EF) nr. 2400/96 for så vidt angår registrering af en betegnelse i registret over beskyttede oprindelsesbetegnelser og beskyttede geografiske betegnelser (Olive de Nice) — (BOB)

30

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 886/2005 af 10. juni 2005 om supplering af bilaget til forordning (EF) nr. 2400/96 for så vidt angår registrering af en betegnelse i registret over beskyttede oprindelsesbetegnelser og beskyttede geografiske betegnelser (Miel de Granada) — (BOB)

32

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 887/2005 af 10. juni 2005 om åbning af krisedestillation i henhold til artikel 30 i Rådets forordning (EF) nr. 1493/1999 for visse vine i Grækenland

34

 

 

II   Retsakter, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

 

 

Kommissionen

 

*

Kommissionens beslutning af 2. juni 2005 om indførelse af et specifikt overvågningsprogram i forbindelse med genopretning af torskebestande (meddelt under nummer K(2005) 1538)

36

 


 

(1)   EØS-relevant tekst.

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top