EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2005:118:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, L 118, 05. maj 2005


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2520

Den Europæiske Unions

Tidende

L 118

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

48. årgang
5. maj 2005


Indhold

 

I   Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk

Side

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 699/2005 af 4. maj 2005 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

1

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 700/2005 af 4. maj 2005 om udstedelse af importlicenser for rørsukker i forbindelse med visse toldkontingenter og præferenceaftaler

3

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 701/2005 af 4. maj 2005 om det omfang, i hvilket der kan imødekommes ansøgninger om importrettigheder, som er indgivet i april 2005 vedrørende import af tyre, køer og kvier af bestemte alpine racer og bjergracer, ikke bestemt til slagtning

5

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 702/2005 af 3. maj 2005 om fastsættelse af enhedsværdier til ansættelsen af toldværdien af visse letfordærvelige varer

6

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 703/2005 af 4. maj 2005 om fastsættelse af udligningsstøtten for bananer, der blev produceret og markedsført i EF i 2004, og det faste forskud for 2005

12

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 704/2005 af 4. maj 2005 om ændring af oplysninger i varespecifikationen for en oprindelsesbetegnelse, der er anført i bilaget til forordning (EF) nr. 1107/96 (Mel de Barroso) (BOB)

14

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 705/2005 af 4. maj 2005 om ændring eller ophævelse af visse forordninger om tarifering af varer i den kombinerede nomenklatur

18

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 706/2005 af 4. maj 2005 om suspension af opkøb af smør i visse medlemsstater

25

 

 

II   Retsakter, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

 

 

Kommissionen

 

*

Kommissionens beslutning af 26. april 2005 om opstilling af miljøkriterier og tilhørende krav til vurdering og verifikation for tildeling af EF-miljømærket til smøremidler (meddelt under nummer K(2005) 1372)  ( 1 )

26

 

*

Kommissionens beslutning af 29. april 2005 om ændring af beslutning 1999/659/EF om den vejledende fordeling mellem medlemsstaterne af bevillinger fra Den Europæiske Udviklings- og Garantifond for Landbruget til foranstaltninger til udvikling af landdistrikterne for perioden 2000-2006 (meddelt under nummer K(2005) 1320)

35

 

*

Kommissionens beslutning af 2. maj 2005 om godkendelse af planen for udryddelse af afrikansk svinepest hos vildtlevende svin på Sardinien i Italien (meddelt under nummer K(2005) 1255)  ( 1 )

37

 

*

Kommissionens beslutning af 2. maj 2005 om beskyttelsesforanstaltninger mod afrikansk svinepest i den italienske region Sardinien (meddelt under nummer K(2005) 1321)  ( 1 )

39

 

 

Retsakter vedtaget i henhold til afsnit V i traktaten om Den Europæiske Union

 

*

Rådets afgørelse 2005/364/FUSP af 12. april 2005 om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og Rumænien om sikkerhedsprocedurer for udveksling af klassificerede oplysninger

47

Aftale mellem Rumænien og Den Europæiske Union om sikkerhedsprocedurer for udveksling af klassificerede oplysninger

48

 

*

Rådets afgørelse 2005/365/FUSP af 14. april 2005 om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og Republikken Bulgarien om sikkerhedsprocedurer for udveksling af klassificerede oplysninger

52

Aftale mellem Republikken Bulgarien og Den Europæiske Union om sikkerhedsprocedurer for udveksling af klassificerede oplysninger

53

 


 

(1)   EØS-relevant tekst.

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top