EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2005:095:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, L 95, 14. april 2005


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2520

Den Europæiske Unions

Tidende

L 95

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

48. årgang
14. april 2005


Indhold

 

I   Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk

Side

 

*

Rådets forordning (EF) nr. 560/2005 af 12. april 2005 om indførelse af visse specifikke restriktive foranstaltninger mod visse personer og enheder på baggrund af situationen i Côte d’Ivoire

1

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 561/2005 af 13. april 2005 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

9

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 562/2005 af 5. april 2005 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1255/1999 for så vidt angår meddelelser, der udveksles mellem medlemsstaterne og Kommissionen om mælk og mejeriprodukter

11

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 563/2005 af 13. april 2005 om fastsættelse af repræsentative priser for fjerkrækød og æg og ægalbumin og om ændring af forordning (EF) nr. 1484/95

42

 

 

II   Retsakter, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

 

 

Rådet

 

*

Afgørelse nr. 1/2005 truffet af AVS-EF-Ministerrådet den 8. marts 2005 om fastsættelse af AVS-EF-Ministerrådets forretningsorden

44

 

*

Afgørelse nr. 2/2005 truffet af AVS-EF-Ambassadørudvalget den 8. marts 2005 vedrørende forretningsordenen for Det Blandede AVS-EF-Ministerudvalg for Handel

48

 

*

Afgørelse nr. 3/2005 truffet af AVS-EF-Ministerrådet den 8. marts 2005 om fastsættelse af AVS-EF-Ambassadørudvalgets forretningsorden

51

 

*

Afgørelse nr. 2/2005 truffet af AVS-EF-Ambassadørudvalget den 8. marts 2005 om vedtagelse af AVS-EF-Toldsamarbejdsudvalgets forretningsorden

54

 

 

Kommissionen

 

*

Kommissionens beslutning af 22. september 2004 om den statsstøtte som Det Forenede Kongerige påtænker at yde til Peugeot Citroën Automobiles UK Ltd (meddelt under nummer K(2004) 3349)  ( 1 )

56

 

*

Kommissionens beslutning af 31. marts 2005 om ændring af beslutning 97/467/EF for så vidt angår optagelse af en virksomhed i Kroatien på midlertidige lister over tredjelandsvirksomheder, hvorfra medlemsstaterne tillader import af strudsefuglekød (meddelt under nummer K(2005) 985)  ( 1 )

62

 


 

(1)   EØS-relevant tekst.

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top