EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2005:081:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, L 81, 30. marts 2005


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2520

Den Europæiske Unions

Tidende

L 81

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

48. årgang
30. marts 2005


Indhold

 

I   Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk

Side

 

*

Rådets forordning (EF) nr. 485/2005 af 16. marts 2005 om ændring af forordning (EF) nr. 2792/1999 for så vidt angår en specifik foranstaltning til overførsel af fartøjer til lande ramt af tsunamien i 2004

1

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 486/2005 af 29. marts 2005 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

4

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 487/2005 af 29. marts 2005 om åbning af licitation over nedsættelsen af importtolden for majs til Portugal fra tredjelande

6

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 488/2005 af 21. marts 2005 om Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagenturs vederlag og gebyrer ( 1 )

7

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 489/2005 af 29. marts 2005 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1785/2003 for så vidt angår udpegelse af interventionscentre og interventionsorganernes overtagelse af uafskallet ris

26

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 490/2005 af 29. marts 2005 om fordelingen på leverancer og direkte salg af de nationale referencemængder, der er fastsat for 2004/05 i bilag I til Rådets forordning (EF) nr. 1788/2003

38

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 491/2005 af 29. marts 2005 om fastsættelse af EF’s produktions- og importpriser for nelliker og roser ved anvendelse af importordningen for visse af blomsterdyrkningens produkter med oprindelse i Jordan

41

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 492/2005 af 29. marts 2005 om fastsættelse af verdensmarkedsprisen for ikke-egreneret bomuld

43

 

*

Kommissionens direktiv 2005/27/EF af 29. marts 2005 om ændring, med henblik på tilpasning til den tekniske udvikling, af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/97/EF vedrørende tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om typegodkendelse af anordninger til indirekte udsyn og af køretøjer udstyret med disse anordninger ( 1 )

44

 

 

II   Retsakter, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

 

 

Kommissionen

 

*

Kommissionens beslutning af 23. marts 2005 om ændring af beslutning 2004/832/EF for så vidt angår planerne for udryddelse af klassisk svinepest hos vildtlevende svin og nødvaccination af sådanne svin i den nordlige del af Vogeserne i Frankrig (meddelt under nummer K(2005) 917)  ( 1 )

48

 

 

Retsakter vedtaget i henhold til afsnit V i traktaten om Den Europæiske Union

 

*

Rådets fælles aktion 2005/265/FUSP af 23. marts 2005 om udnævnelse af Den Europæiske Unions særlige repræsentant i Moldova

50

 


 

(1)   EØS-relevant tekst.

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top