EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2005:068:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, L 68, 15. marts 2005


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2520

Den Europæiske Unions

Tidende

L 68

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

48. årgang
15. marts 2005


Indhold

 

I   Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk

Side

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 420/2005 af 14. marts 2005 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

1

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 421/2005 af 14. marts 2005 om udstedelse af licenser til import af visse typer tilberedte eller konserverede citrusfrugter (mandariner osv.) i perioden fra den 11. april 2005 til den 10. april 2006

3

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 422/2005 af 14. marts 2005 om ændring af forordning (EF) nr. 94/2002 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 2826/2000 om oplysningskampagner og salgsfremstød for landbrugsprodukter på det indre marked

5

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 423/2005 af 14. marts 2005 om fastsættelse af EF’s produktions- og importpriser for nelliker og roser ved anvendelse af importordningen for visse af blomsterdyrkningens produkter med oprindelse i Jordan

28

 

 

II   Retsakter, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

 

 

Rådet
Kommissionen

 

*

2005/205/EF, Euratom:
Rådets og Kommissionens afgørelse af 21. februar 2005 om indgåelse af protokollen til stabiliserings- og associeringsaftalen mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Republikken Kroatien på den anden side for at tage hensyn til Den Tjekkiske Republiks, Republikken Estlands, Republikken Cyperns, Republikken Letlands, Republikken Litauens, Republikken Ungarns, Republikken Maltas, Republikken Polens, Republikken Sloveniens og Den Slovakiske Republiks tiltrædelse af Den Europæiske Union

30

 

 

Rådet

 

*

2005/206/EF:
Rådets afgørelse af 28. februar 2005 om undertegnelse og midlertidig anvendelse af en tillægsprotokol til aftalen om handel, udvikling og samarbejde mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den ene side og Den Sydafrikanske Republik på den anden side for at tage hensyn til Den Tjekkiske Republiks, Republikken Estlands, Republikken Cyperns, Republikken Letlands, Republikken Litauens, Republikken Ungarns, Republikken Maltas, Republikken Polens, Republikken Sloveniens og Den Slovakiske Republiks tiltrædelse af Den Europæiske Union

32

Tillægsprotokol til aftalen om handel, udvikling og samarbejde mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den ene side og Den Sydafrikanske Republik på den anden side for at tage hensyn til Den Tjekkiske Republiks, Republikken Estlands, Republikken Cyperns, Republikken Letlands, Republikken Litauens, Republikken Ungarns, Republikken Maltas, Republikken Polens, Republikken Sloveniens og Den Slovakiske Republiks tiltrædelse af Den Europæiske Union

33

 

*

2005/207/EF:
Rådets henstilling af 8. marts 2005 om udnævnelse af et medlem af direktionen for Den Europæiske Centralbank

40

 

*

2005/208/EF:
Afgørelse nr. 1/2004 truffet af Associeringsrådet EU-Bulgarien den 28. september 2004 om ændring af artikel 2 og 3 i tillægsprotokollen til Europaaftalen om oprettelse af en associering mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Republikken Bulgarien på den anden side om forlængelse af den periode, der er fastsat i artikel 9, stk. 4, i protokol nr. 2 til Europaaftalen

41

 

 

Kommissionen

 

*

2005/209/EF:
Kommissionens beslutning af 11. marts 2005 om ændring af beslutning 2004/288/EF for så vidt angår forlængelsen af den midlertidige adgang for Australien og New Zealand til EF-beredskabslagrene af mund- og klovesygevirusantigener, som er bevilget i henhold til nævnte beslutning (meddelt under nummer K(2005) 561)
 ( 1 )

42

 

*

2005/210/EF:
Kommissionens beslutning af 11. marts 2005 om anden ændring af beslutning 2004/614/EF for så vidt angår anvendelsesperioden for beskyttelsesforanstaltninger over for aviær influenza i Sydafrika (meddelt under nummer K(2005) 559)
 ( 1 )

43

 

 

Retsakter vedtaget i henhold til afsnit VI i traktaten om Den Europæiske Union

 

*

Rådets afgørelse 2005/211/RIA af 24. februar 2005 om indførelse af nye funktioner i Schengen-informationssystemet, herunder i forbindelse med terrorismebekæmpelse

44

 

*

Rådets rammeafgørelse 2005/212/RIA af 24. februar 2005 om konfiskation af udbytte, redskaber og formuegoder fra strafbart forhold

49

 


 

(1)   EØS-relevant tekst.

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top