EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2005:066:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, L 66, 12. marts 2005


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2520

Den Europæiske Unions

Tidende

L 66

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

48. årgang
12. marts 2005


Indhold

 

I   Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk

Side

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 410/2005 af 11. marts 2005 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

1

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 411/2005 af 11. marts 2005 om fastsættelse af maksimumsstøttebeløbene for fløde, smør og koncentreret smør med henblik på den 159. særlige licitation, der afholdes i forbindelse med den løbende licitation, der er fastsat i forordning (EF) nr. 2571/97

3

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 412/2005 af 11. marts 2005 om fastsættelse af mindstesalgspriserne for smør med henblik på den 159. særlige licitation, der afholdes i forbindelse med den løbende licitation, der er fastsat i forordning (EF) nr. 2571/97

5

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 413/2005 af 11. marts 2005 om fastsættelse af maksimumsstøtten for koncentreret smør for den 331. særlige licitation, der foretages i forbindelse med den i forordning (EØF) nr. 429/90 fastsatte løbende licitation

7

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 414/2005 af 11. marts 2005 om den særlige 78. licitation, der gennemføres i henhold til den i forordning (EF) nr. 2799/1999 omhandlede løbende licitation

8

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 415/2005 af 11. marts 2005 om den 15. dellicitation, der gennemføres i henhold til den i forordning (EF) nr. 2771/1999 omhandlede løbende licitation

9

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 416/2005 af 11. marts 2005 om ændring af bilag XI til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1774/2002 for så vidt angår indførsel fra Japan af visse animalske biprodukter til teknisk brug ( 1 )

10

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 417/2005 af 11. marts 2005 om fastsættelse af maksimumsrestitutionen ved udførsel af skoldet sleben langkornet ris B til visse tredjelande inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 2032/2004 omhandlede licitation

12

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 418/2005 af 11. marts 2005 om bud indgivet til den licitation over tilskud til forsendelse af afskallet langkornet B-ris til Réunion, der er omhandlet i forordning (EF) nr. 2033/2004

13

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 419/2005 af 11. marts 2005 om bud for udførsel af sleben rundkornet, sleben middelkornet og sleben langkornet ris A til visse tredjelande, indgivet inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 2031/2004 omhandlede licitation

14

 

 

II   Retsakter, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

 

 

Rådet

 

*

2005/201/EF:
Afgørelse nr. 5/2004 truffet af Det Fælles Råd EU-Mexico den 15. december 2004 om vedtagelse i henhold til artikel 17, stk. 3, i afgørelse nr. 2/2000 af et bilag til nævnte afgørelse om gensidig bistand i toldspørgsmål

15

 

*

2005/202/EF:
Rådets afgørelse af 31. januar 2005 om indgåelse af en tillægsprotokol til aftalen om økonomisk partnerskab og politisk samordning og samarbejde mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den ene side og De Forenede Mexicanske Stater på den anden side for at tage hensyn til Den Tjekkiske Republiks, Republikken Estlands, Republikken Cyperns, Republikken Letlands, Republikken Litauens, Republikken Ungarns, Republikken Maltas, Republikken Polens, Republikken Sloveniens og Den Slovakiske Republiks tiltrædelse af Den Europæiske Union

22

Tillægsprotokol til aftalen om økonomisk partnerskab og politisk samordning og samarbejde mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den ene side og De Forenede Mexicanske Stater på den anden side for at tage hensyn til Den Tjekkiske Republiks, Republikken Estlands, Republikken Cyperns, Republikken Letlands, Republikken Litauens, Republikken Ungarns, Republikken Maltas, Republikken Polens, Republikken Sloveniens og Den Slovakiske Republiks tiltrædelse af Den Europæiske Union

24

 

*

2005/203/EF:
Afgørelse truffet af Det Fælles Råd EU-Mexico nr. 1/2005 af 21. februar 2005 om en berigtigelse til afgørelse nr. 3/2004 truffet af Det Fælles Råd EU-Mexico

27

 

*

Meddelelse om ikrafttrædelsesdatoen for tillægsprotokollen til aftalen om økonomisk partnerskab og politisk samordning og samarbejde mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den ene side og De Forenede Mexicanske Stater på den anden side for at tage hensyn til de nye medlemsstaters tiltrædelse af Den Europæiske Union

28

 

*

Meddelelse om ikrafttrædelsesdatoen for afgørelse nr. 1/2005 truffet af Det Fælles Råd EU-Mexico om en berigtigelse til afgørelse nr. 3/2004 truffet af Det Fælles Råd EU-Mexico den 29. juli 2004

28

 


 

(1)   EØS-relevant tekst.

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top