EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2005:062:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, L 62, 09. marts 2005


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2520

Den Europæiske Unions

Tidende

L 62

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

48. årgang
9. marts 2005


Indhold

 

I   Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk

Side

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 385/2005 af 8. marts 2005 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

1

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 386/2005 af 8. marts 2005 om ændring af flere forordninger for så vidt angår den kombinerede nomenklaturs koder for visse frugter og grøntsager og for visse forarbejdede frugter og grøntsager

3

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 387/2005 af 8. marts 2005 om ændring af forordning (EF) nr. 831/97 om fastsættelse af handelsnormer for avocadoer

5

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 388/2005 af 8. marts 2005 om fastsættelse af specifikationer for ad hoc-modulet for 2006 om overgang fra arbejde til tilbagetrækning i henhold til Rådets forordning (EF) nr. 577/98 og om ændring af forordning (EF) nr. 246/2003

7

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 389/2005 af 8. marts 2005 om fravigelse af Rådets forordning (EF) nr. 2201/96 og (EF) nr. 800/1999 for så vidt angår visse former for sukker, der anvendes i visse forarbejdede frugter og grøntsager, som udføres til andre tredjelande end Schweiz og Liechtenstein

12

 

*

Kommissionens direktiv 2005/23/EF af 8. marts 2005 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/25/EF om minimumsuddannelsesniveauet for søfartserhverv ( 1 )

14

 

 

II   Retsakter, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

 

 

Rådet

 

*

2005/182/EF:
Rådets beslutning af 5. juli 2004 om et uforholdsmæssigt stort underskud i Slovakiet

16

 

*

2005/183/EF:
Rådets beslutning af 5. juli 2004 om et uforholdsmæssigt stort underskud i Polen

18

 

*

2005/184/EF:
Rådets beslutning af 5. juli 2004 om et uforholdsmæssigt stort underskud i Cypern

19

 

*

2005/185/EF:
Rådets beslutning af 5. juli 2004 om et uforholdsmæssigt stort underskud i Den Tjekkiske Republik

20

 

*

2005/186/EF:
Rådets beslutning af 5. juli 2004 om et uforholdsmæssigt stort underskud i Malta

21

 

 

Kommissionen

 

*

2005/187/EF:
Kommissionens henstilling af 2. marts 2005 om det samordnede kontrolprogram på foderstofområdet for 2005 i henhold til Rådets direktiv 95/53/EF
 ( 1 )

22

 

*

2005/188/EF:
Kommissionens beslutning af 19. juli 2004 om en fusions forenelighed med fællesmarkedet og EØS-aftalen (Sag COMP/M.3333 — SONY/BMG) (meddelt under nummer K(2004) 2815)
 ( 1 )

30

 

*

2005/189/EF:
Kommissionens beslutning af 7. marts 2005 om ændring af tillægget til bilag XIV til tiltrædelsesakten af 2003 for så vidt angår visse virksomheder i kødsektoren i Slovakiet (meddelt under nummer K(2005) 512)
 ( 1 )

34

 

 

Retsakter vedtaget i henhold til afsnit V i traktaten om Den Europæiske Union

 

*

Rådets fælles aktion 2005/190/FUSP af 7. marts 2005 om Den Europæiske Unions integrerede retsstatsmission for Irak, EUJUST LEX

37

 

 

Berigtigelser

 

*

Berigtigelse til Kommissionens direktiv 1999/16/EF af 16. marts 1999 om tilpasning til den tekniske udvikling af Rådets direktiv 77/540/EØF vedrørende parkeringslygter på motordrevne køretøjer ( EFT L 97 af 12.4.1999 )

42

 

*

Berigtigelse til Kommissionens direktiv 92/62/EØF af 2. juli 1992 om tilpasning til den tekniske udvikling af Rådets direktiv 70/311/EØF om styreapparater for motordrevne køretøjer og påhængskøretøjer dertil ( EFT L 199 af 18.7.1992 )

42

 


 

(1)   EØS-relevant tekst.

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top