EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2005:061:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, L 61, 08. marts 2005


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2520

Den Europæiske Unions

Tidende

L 61

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

48. årgang
8. marts 2005


Indhold

 

I   Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk

Side

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 380/2005 af 7. marts 2005 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

1

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 381/2005 af 7. marts 2005 om ændring af forordning (EF) nr. 1702/2003 om gennemførelsesbestemmelser for luftdygtigheds- og miljøcertificering af luftfartøjer og hermed forbundet materiel, dele og apparatur og for certificering af konstruktions- og produktionsorganisationer ( 1 )

3

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 382/2005 af 7. marts 2005 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1786/2003 om den fælles markedsordning for tørret foder

4

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 383/2005 af 7. marts 2005 om udløsende begivenheder for vekselkurser for produkter i vinsektoren

20

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 384/2005 af 7. marts 2005 om vedtagelse af programmet med ad hoc-moduler for perioden 2007-2009 til brug for den stikprøveundersøgelse vedrørende arbejdsstyrken, som er omhandlet i Rådets forordning (EF) nr. 577/98 ( 1 )

23

 

*

Kommissionens direktiv 2005/21/EF af 7. marts 2005 om tilpasning til den tekniske udvikling af Rådets direktiv 72/306/EØF om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om foranstaltninger mod emissionen af forurenende stoffer fra dieselmotorer til fremdrift af køretøjer ( 1 )

25

 

 

II   Retsakter, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

 

 

Kommissionen

 

*

2005/177/EF:
Kommissionens beslutning af 7. marts 2005 om transit af levende kvæg gennem Det Forenede Kongerige (meddelt under nummer K(2005) 509)
 ( 1 )

28

 

*

2005/178/EF:
Kommissionens henstilling af 1. marts 2005 om et samordnet EF-overvågningsprogram for 2005 for at sikre overholdelse af maksimalgrænseværdierne for pesticidrester i og på korn og visse andre vegetabilske produkter og nationale overvågningsprogrammer for 2006
 ( 1 )

31

 

*

2005/179/EF:
Kommissionens beslutning af 4. marts 2005 om ændring af beslutning 93/52/EØF og 2003/467/EF for så vidt angår erklæringen om, at Slovenien er fri for brucellose (B. melitensis) og enzootisk kvægleukose og Slovakiet fri for kvægtuberkulose og kvægbrucellose (meddelt under nummer K(2005) 483)
 ( 1 )

37

 

*

2005/180/EF:
Kommissionens beslutning af 4. marts 2005 om godkendelse af, at nogle medlemsstater indfører visse særlige bestemmelser for jernbanebefordring af farligt gods i medfør af Rådets direktiv 96/49/EF (meddelt under nummer K(2005) 443)
 ( 1 )

41

 

*

2005/181/EF:
Afgørelse nr. 2/2005 truffet af AVS/EF-Toldsamarbejdsudvalget af 1. marts 2005 om en undtagelse fra definitionen af begrebet »varer med oprindelsesstatus« for at tage hensyn til AVS-landenes særlige situation for så vidt angår produktionen af konserveret tunfisk og tunfiskefileter (HS-position ex 16.04)

48

 

 

Berigtigelser

 

*

Berigtigelse til Kommissionens forordning (EF) nr. 1973/2004 af 29. oktober 2004 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1782/2003 for så vidt angår støtteordningerne i henhold til afsnit IV og IVa i nævnte forordning og anvendelse af udtagne arealer til produktion af råvarer ( EUT L 345 af 20.11.2004 )

51

 


 

(1)   EØS-relevant tekst.

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top