EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2005:031:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, L 31, 04. februar 2005


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2520

Den Europæiske Unions

Tidende

L 31

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

48. årgang
4. februar 2005


Indhold

 

I   Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk

Side

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 185/2005 af 3. februar 2005 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

1

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 186/2005 af 3. februar 2005 om fastsættelse af, i hvilket omfang der kan accepteres ansøgninger om importlicencer, som er indsendt januar 2005, for kalve på højst 80 kg i forbindelse med et toldkontingent, der er fastsat i forordning (EF) nr. 1201/2004

3

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 187/2005 af 2. februar 2005 om 43. ændring af Kommissionens forordning (EF) nr. 881/2002 om indførelse af visse specifikke restriktive foranstaltninger mod visse personer og enheder, der har tilknytning til Usama bin Laden, Al-Qaida-organisationen og Taliban, og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 467/2001

4

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 188/2005 af 3. februar 2005 om gennemførelsesbestemmelser til støtteordningen for kødsektoren i fjernområderne

6

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 189/2005 af 3. februar 2005 om fastsættelse af de repræsentative priser og størrelsen af den tillægsimporttolden for melasse i sektoren for sukker, som er gældende fra den 4. februar 2005

10

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 190/2005 af 3. februar 2005 om fastsættelse af eksportrestitutionerne for hvidt sukker og råsukker i uforarbejdet stand

12

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 191/2005 af 3. februar 2005 om fastsættelse af restitutioner ved udførsel i uforarbejdet stand af sirup og visse andre produkter inden for sukkersektoren

14

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 192/2005 af 3. februar 2005 om fastsættelse af det maksimale restitutionsbeløb ved udførsel af hvidt sukker til visse tredjelande i forbindelse med den 18. dellicitation under den løbende licitation omhandlet i forordning (EF) nr. 1327/2004

17

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 193/2005 af 3. februar 2005 om ændring af restitutionerne for visse varer fra sukkersektoren, der udføres i form af varer, som ikke omfattes af traktatens bilag I

18

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 194/2005 af 3. februar 2005 om fastsættelse af eksportrestitutionerne for korn, mel, grove gryn og fine gryn af hvede eller rug

20

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 195/2005 af 3. februar 2005 om fastsættelse af det korrektionsbeløb, der anvendes på eksportrestitutionerne for korn

22

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 196/2005 af 3. februar 2005 om fastsættelse af produktionsrestitutioner i korn- og rissektoren

24

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 197/2005 af 3. februar 2005 om fastsættelse af maksimumsrestitutionen ved udførsel af byg inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 1757/2004 omhandlede licitation

25

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 198/2005 af 3. februar 2005 om bud for udførsel af havre, der er meddelt inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 1565/2004 omhandlede licitation

26

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 199/2005 af 3. februar 2005 om fastsættelse af maksimumsrestitutionen ved udførsel af blød hvede inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 115/2005 omhandlede licitation

27

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 200/2005 af 3. februar 2005 om fastsættelse af maksimumsnedsættelsen af importtolden for sorghum inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 2275/2004 omhandlede licitation

28

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 201/2005 af 3. februar 2005 om fastsættelse af maksimumsnedsættelsen af importtolden for majs inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 2277/2004 omhandlede licitation

29

 

 

II   Retsakter, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

 

 

Rådet

 

*

2005/89/EF:
Rådets afgørelse af 24. september 2004 om undertegnelse og midlertidig anvendelse af en protokol til Euro-Middelhavsaftalen mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Den Arabiske Republik Egypten på den anden side for at tage hensyn til Den Tjekkiske Republiks, Republikken Estlands, Republikken Cyperns, Republikken Letlands, Republikken Litauens, Republikken Ungarns, Republikken Maltas, Republikken Polens, Republikken Sloveniens og Den Slovakiske Republiks tiltrædelse af Den Europæiske Union

30

Protokol til Euro-Middelhavsaftalen mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Den Arabiske Republik Egypten på den anden side for at tage hensyn til Den Tjekkiske Republiks, Republikken Estlands, Republikken Cyperns, Republikken Letlands, Republikken Litauens, Republikken Ungarns, Republikken Maltas, Republikken Polens, Republikken Sloveniens og Den Slovakiske Republiks tiltrædelse af Den Europæiske Union

31

 

 

Kommissionen

 

*

2005/90/EF:
Kommissionens beslutning af 20. april 2004 om Frankrigs foranstaltning til fordel for la Société de réparation navale et industrielle SA (SORENI) (meddelt under nummer K(2004) 1362)
 ( 1 )

44

 

*

2005/91/EF:
Kommissionens beslutning af 2. februar 2005 om fastsættelse af den periode, efter hvilken rabiesvaccination anses for gyldig (meddelt under nummer K(2005) 190)
 ( 1 )

61

 

*

2005/92/EF:
Kommissionens beslutning af 2. februar 2005 om dyresundhedsbetingelser, certificeringskrav og overgangsbestemmelser vedrørende indlagring af og oplagringsperioden for sendinger af visse animalske produkter i frizoner, på frilager og hos leverandører til skibe, der udfører grænseoverskridende transport, i Fællesskabet (meddelt under nummer K(2005) 191)
 ( 1 )

62

 

*

2005/93/EF:
Kommissionens beslutning af 2. februar 2005 om overgangsbestemmelser vedrørende indlagring af og oplagringsperioden for sendinger af visse animalske produkter på toldoplag i Fællesskabet (meddelt under nummer K(2005) 192)
 ( 1 )

64

 

*

2005/94/EF, Euratom:
Kommissionens afgørelse af 3. februar 2005 om ændring af afgørelse 2001/844/EF, EKSF, Euratom

66

 

 

Retsakter vedtaget i henhold til afsnit V i traktaten om Den Europæiske Union

 

*

Rådets fælles aktion 2005/95/FUSP af 2. februar 2005 om forlængelse af mandatet for Den Europæiske Unions særlige repræsentant i Afghanistan

69

 

*

Rådets fælles aktion 2005/96/FUSP af 2. februar 2005 om ændring og forlængelse af mandatet for Den Europæiske Unions særlige repræsentant i De Store Søers Område i Afrika

70

 

*

Rådets fælles aktion 2005/97/FUSP af 2. februar 2005 om forlængelse af mandatet for Den Europæiske Unions særlige repræsentant i Bosnien-Hercegovina

71

 

*

Rådets fælles aktion 2005/98/FUSP af 2. februar 2005 om forlængelse af mandatet for Den Europæiske Unions særlige repræsentant i Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien

72

 

*

Rådets fælles aktion 2005/99/FUSP af 2. februar 2005 om forlængelse af mandatet for Den Europæiske Unions særlige repræsentant for fredsprocessen i Mellemøsten

73

 

*

Rådets fælles aktion 2005/100/FUSP af 2. februar 2005 om forlængelse af mandatet for Den Europæiske Unions særlige repræsentant for Sydkaukasus

74

 

 

Berigtigelser

 

*

Berigtigelse til Kommissionens beslutning 2005/87/EF af 2. februar 2005 om bemyndigelse af Sverige til at anvende ordningen, der indførtes ved afsnit I i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1760/2000, som erstatning for statistiske undersøgelser af kvægbestanden ( EUT L 30 af 3.2.2005 )

75

 


 

(1)   EØS-relevant tekst.

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top