EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2005:024:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, L 24, 27. januar 2005


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2520

Den Europæiske Unions

Tidende

L 24

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

48. årgang
27. januar 2005


Indhold

 

I   Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk

Side

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 114/2005 af 26. januar 2005 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

1

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 115/2005 af 26. januar 2005 om åbning af en licitation over restitutionen ved udførsel af blød hvede til visse tredjelande

3

 

*

Kommissionens forordning (EF, Euratom) nr. 116/2005 af 26. januar 2005 om behandlingen af momsrefusioner til ikke-afgiftspligtige personer og til afgiftspligtige personer for virksomhed, som er fritaget for afgift, med henblik på gennemførelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1287/2003 om harmonisering af bruttonationalindkomsten i markedspriser

6

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 117/2005 af 26. januar 2005 om indførelse af fællesskabstilsyn med import af visse typer fodtøj med oprindelse i visse tredjelande

8

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 118/2005 af 26. januar 2005 om ændring af bilag VIII til Rådets forordning (EF) nr. 1782/2003 og om fastlæggelse af budgetlofterne for delvis eller fakultativ gennemførelse af enkeltbetalingsordningen og de årlige rammebeløb for den generelle arealbetalingsordning i henhold til nævnte forordning

15

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 119/2005 af 26. januar 2005 om fastsættelse af eksportrestitutionerne for olivenolie

22

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 120/2005 af 26. januar 2005 om, i hvilket omfang de ansøgninger om importlicenser, som er indgivet i januar 2005 vedrørende visse mejeriprodukter inden for de toldkontingenter, der blev åbnet ved forordning (EF) nr. 2535/2001, kan imødekommes

24

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 121/2005 af 25. januar 2005 om fastsættelse af enhedsværdier til ansættelsen af toldværdien af visse letfordærvelige varer

27

 

*

Kommissionens direktiv 2005/6/EF af 26. januar 2005 om ændring af direktiv 71/250/EØF for så vidt angår indberetning og fortolkning af analyseresultater i henhold til direktiv 2002/32/EF ( 1 )

33

 

 

II   Retsakter, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

 

 

Kommissionen

 

*

2005/56/EF:
Kommissionens afgørelse af 14. januar 2005 om oprettelse af Forvaltningsorganet for Undervisning, Audiovisuelle Medier og Kultur til forvaltning af Fællesskabets indsats inden for områderne undervisning, audiovisuelle medier og kultur i medfør af Rådets forordning (EF) nr. 58/2003

35

 

*

2005/57/EF:
Kommissionens henstilling af 21. januar 2005 om udbud af faste kredsløb i Den Europæiske Union (Del 1 — De vigtigste leveringsbetingelser for engrossalg af faste kredsløb) (meddelt under nummer K(2005) 103)

39

 

*

2005/58/EF:
Kommissionens beslutning af 26. januar 2005 om ændring af beslutning 2003/135/EF for så vidt angår afslutning af planerne for udryddelse og vaccination i delstaterne Niedersachsen og Nordrhein-Westfalen samt planen for udryddelse i delstaten Saarland (Tyskland) (meddelt under nummer K(2005) 119)
 ( 1 )

45

 

*

2005/59/EF:
Kommissionens beslutning af 26. januar 2005 om godkendelse af planerne for udryddelse af klassisk svinepest hos vildtlevende svin og nødvaccination af sådanne svin i Slovakiet (meddelt under nummer K(2005) 127)
 ( 1 )

46

 

 

Berigtigelser

 

*

Berigtigelse til Rådets afgørelse 2004/783/EF af 15. november 2004 om beskikkelse af fire italienske medlemmer af og tre italienske suppleanter til Regionsudvalget ( EUT L 346 af 23.11.2004 )

48

 


 

(1)   EØS-relevant tekst.

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top