EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2004:396:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, L 395, 31. december 2004


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2520

Den Europæiske Unions

Tidende

L 396

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

47. årgang
31. december 2004


Indhold

 

I   Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk

Side

 

*

Rådets forordning (EF) nr. 2269/2004 af 20. december 2004 om ændring af forordning (EF) nr. 2340/2002 og (EF) nr. 2347/2002 for så vidt angår fiskerimuligheder for dybhavsarter for de medlemsstater, der tiltrådte i 2004

1

 

*

Rådets forordning (EF) nr. 2270/2004 af 22. december 2004 om fastsættelse af fiskerimulighederne for EF-fiskerfartøjer for visse dybhavsbestande for 2005 og 2006

4

 

*

Rådets forordning (EF) nr. 2271/2004 af 22. december 2004 om ændring af forordning (EF) nr. 1255/96 om midlertidig suspension af den fælles toldtarifs autonome toldsatser for visse industri-, landbrugs- og fiskeriprodukter

13

 

*

Rådets forordning (EF) nr. 2272/2004 22. december 2004 om udvidelse af den endelige antidumpingtold, der indførtes ved forordning (EF) nr. 769/2002 på importen af cumarin med oprindelse i Folkerepublikken Kina, til import af cumarin afsendt fra Indien eller Thailand, uanset om varen er angivet med oprindelse i Indien eller Thailand eller ej

18

 

*

Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 2273/2004 af 22. december 2004 om ændring af forordning (EF, Euratom) nr. 2728/94 om oprettelse af en garantifond for aktioner i forhold til tredjeland

28

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 2274/2004 af 30. december 2004 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

30

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 2275/2004 af 30. december 2004 om åbning af en licitation over nedsættelsen af importtolden for sorghum til Spanien fra tredjelande

32

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 2276/2004 af 30. december 2004 om åbning af licitation over nedsættelsen af importtolden for majs til Portugal fra tredjelande

34

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 2277/2004 af 30. december 2004 om åbning af licitation over nedsættelsen af importtolden for majs til Spanien fra tredjelande

35

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 2278/2004 af 30. december 2004 om ændring af forordning (EF) nr. 2759/1999 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1268/1999 om fællesskabsstøtte til førtiltrædelsesforanstaltninger inden for landbrug og udvikling af landdistrikter i ansøgerlandene i Central- og Østeuropa i førtiltrædelsesperioden

36

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 2279/2004 af 30. december 2004 om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 747/2001 hvad angår fællesskabstoldkontingenter og referencemængder for visse landbrugsprodukter med oprindelse på Vestbredden og i Gazastriben

38

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 2280/2004 af 30. december 2004 om fastsættelse af importtold for korn, der skal anvendes fra 1. januar 2005

42

 

 

II   Retsakter, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

 

 

Rådet

 

*

2004/927/EF:
Rådets afgørelse af 22. december 2004 om at få visse områder, der er omfattet af afsnit IV i tredje del i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, underlagt proceduren i artikel 251 i traktaten

45

 

*

2004/928/EF:
Rådets afgørelse af 22. december 2004 om udnævnelse af den særlige koordinator for stabilitetspagten for Sydøsteuropa

47

 

 

Kommissionen

 

*

2004/929/EF:
Kommissionens afgørelse af 22. december 2004 om tilpasning af de justeringskoefficienter, der finder anvendelse fra den 1. februar, 1. marts, 1. april, 1. maj og 1. juni 2004 på vederlag til tjenestemænd, kontraktansatte og midlertidigt ansatte ved De Europæiske Fællesskaber, som gør tjeneste i tredjelande, samt på vederlag til en del af de tjenestemænd, der fortsat gør tjeneste i de ti nye medlemsstater i en periode på højst 15 måneder efter tiltrædelsen

49

 

*

2004/930/EF:
Kommissionens beslutning af 28. december 2004 om EF-tilskud til foranstaltninger, som medlemsstaterne har planlagt til gennemførelse af kontrol-, inspektions- og overvågningsprogrammer i 2004 (anden tranche) (meddelt under nummer K(2004) 5310)

51

 

 

Retsakter vedtaget i henhold til afsnit V i traktaten om Den Europæiske Union

 

*

2004/931/FUSP:
Afgørelse 2004/1/EUPOL Kinshasa truffet af Den Udenrigs- og Sikkerhedspolitiske Komité af 9. december 2004 om udnævnelse af missionschefen for EU-politimissionen i Kinshasa (Den Demokratiske Republik Congo) EUPOL »Kinshasa«

61

 

 

Berigtigelser

 

*

Berigtigelse til berigtigelse til Kommissionens beslutning 2004/410/EF af 28. april 2004 om særlige dyresundhedsbetingelser for import af visse dyr fra Saint Pierre og Miquelon og om ændring af Rådets beslutning 79/542/EØF ( EUT L 208 af 10.6.2004 )

62

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top