EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2004:389:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, L 389, 30. december 2004


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2520

Den Europæiske Unions

Tidende

L 389

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

47. årgang
30. december 2004


Indhold

 

I   Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk

Side

 

*

Rådets forordning (EF) nr. 2257/2004 af 20. december 2004 om ændring af forordning (EØF) nr. 3906/89, (EF) nr. 1267/1999, (EF) nr. 1268/1999 og (EF) nr. 2666/2000 for at tage hensyn til Kroatiens status som kandidatland

1

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 2258/2004 af 28. december 2004 om fastsættelse for fangståret 2005 af EF-tilbagetagelses- og -salgspriser for de fiskevarer, der er anført i bilag I til Rådets forordning (EF) nr. 104/2000

5

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 2259/2004 af 28. december 2004 om fastsættelse for fangståret 2005 af EF-salgspriser for de fiskerivarer, der er anført i bilag II til Rådets forordning (EF) nr. 104/2000

13

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 2260/2004 af 28. december 2004 om fastsættelse for fangståret 2005 af referencepriser for visse fiskevarer

15

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 2261/2004 af 28. december 2004 om fastsættelse for fangståret 2005 af prolongationsstøtten og den faste støtte for visse fiskevarer

19

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 2262/2004 af 28. december 2004 om fastsættelse for fangståret 2005 af støtten til privat oplagring af visse fiskevarer

21

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 2263/2004 af 28. december 2004 om fastsættelse for fiskevarer, der tages tilbage fra markedet i fangståret 2005, af de standardværdier, som indgår i beregningen af den finansielle udligning og det tilsvarende forskud

22

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 2264/2004 af 29. december 2004 om fastsættelse af produktionsrestitutionen for hvidt sukker, der anvendes i den kemiske industri, for perioden fra 1. til 31. januar 2005

24

 

 

II   Retsakter, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

 

 

Rådet

 

*

2004/917/EF:
Rådets beslutning af 5. juli 2004 om et uforholdsmæssigt stort underskud i Grækenland

25

 

*

2004/918/EF:
Rådets beslutning 5. juli 2004 om et uforholdsmæssigt stort underskud i Ungarn

27

 

*

2004/919/EF:
Rådets afgørelse af 22. december 2004 om bekæmpelse af grænseoverskridende køretøjskriminalitet

28

 

 

Kommissionen

 

*

2004/920/EF:
Kommissionens beslutning af 20. december 2004 om Azorernes undtagelse fra visse bestemmelser i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/54/EF (meddelt under nummer K(2004) 4880)

31

 

*

2004/921/EF:
Kommissionens afgørelse af 27. december 2004 om EF-støtte til en Eurobarometer-undersøgelse af forbrugernes holdning til opdrættede dyrs velfærd

33

 

*

2004/922/EF:
Kommissionens beslutning af 29. december 2004 om ændring af beslutning 2003/746/EF og 2003/848/EF for så vidt angår omfordeling af EF-tilskuddet til visse medlemsstaters programmer for udryddelse og overvågning af TSE for 2004 (meddelt under nummer K(2004) 5396)

34

 

*

2004/923/EF:
Kommissionens beslutning af 29. december 2004 om ændring af beslutning 2003/743/EF og 2003/849/EF for så vidt angår omfordeling af EF-tilskuddet til visse medlemsstaters programmer for udryddelse og overvågning af dyresygdomme og for kontrol med henblik på forebyggelse af zoonoser for 2004 (meddelt under nummer K(2004) 5397)
 ( 1 )

37

 

 

Retsakter vedtaget i henhold til afsnit V i traktaten om Den Europæiske Union

 

*

Rådets afgørelse 2004/924/FUSP af 22. november 2004 om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og Georgien om status og aktiviteter for Den Europæiske Unions retsstatsmission i Georgien, EUJUST THEMIS

41

Aftale mellem Den Europæiske Union og Georgien om status og aktiviteter for Den Europæiske Unions retsstatsmission i Georgien, EUJUST THEMIS

42

 


 

(1)   EØS-relevant tekst.

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top