EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2004:385:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, L 385, 29. december 2004


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2520

Den Europæiske Unions

Tidende

L 385

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

47. årgang
29. december 2004


Indhold

 

I   Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk

Side

 

*

Rådets forordning (EF) nr. 2252/2004 af 13. december 2004 om standarder for sikkerhedselementer og biometriske identifikatorer i pas og rejsedokumenter, som medlemsstaterne udsteder

1

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 2253/2004 af 23. december 2004 om ændring af forordning (EØF) nr. 2237/77 om det bedriftsskema, der skal anvendes ved konstateringen af landbrugsbedrifternes indkomstforhold

7

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 2254/2004 af 27. december 2004 om ændring af Rådets forordning (EØF) nr. 2092/91 om økologisk produktionsmetode for landbrugsprodukter og om angivelse heraf på landbrugsprodukter og levnedsmidler

20

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 2255/2004 af 27. december 2004 om bevis for afslutning af toldformaliteter ved import af sukker til et tredjeland, jf. artikel 16 i forordning (EF) nr. 800/1999

22

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 2256/2004 af 14. oktober 2004 om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 747/2001 hvad angår fællesskabstoldkontingenter for visse landbrugsprodukter med oprindelse i Egypten, Malta og Cypern og hvad angår referencemængder for visse produkter med oprindelse i Malta og Cypern

24

 

 

II   Retsakter, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

 

 

Rådet

 

*

2004/911/EF:
Rådets afgørelse af 2. juni 2004 om undertegnelse og indgåelse af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund om fastlæggelse af foranstaltninger svarende til dem, der er fastlagt i direktiv 2003/48/EF om beskatning af indtægter fra opsparing i form af rentebetalinger, og det dertil knyttede aftalememorandum

28

Aftale mellem Det Europæiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund om fastlæggelse af foranstaltninger svarende til dem, der er fastlagt i Rådets direktiv 2003/48/EF om beskatning af indtægter fra opsparing i form af rentebetalinger

30

Aftalememorandum

43

 

*

2004/912/EF:
Rådets afgørelse af 25. oktober 2004 om indgåelse af aftalen i form af brevveksling mellem Det Europæiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund om datoen for anvendelsen af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund om fastlæggelse af foranstaltninger svarende til dem, der er fastlagt i Rådets direktiv 2003/48/EF af 3. juni 2003 om beskatning af indtægter fra opsparing i form af rentebetalinger

50

Aftale i form af brevveksling mellem Det Europæiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund om datoen for anvendelsen af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund om fastlæggelse af foranstaltninger svarende til dem, der er fastlagt i Rådets direktiv 2003/48/EF af 3. juni 2003 om beskatning af indtægter fra opsparing i form af rentebetalinger

51

 

 

Kommissionen

 

*

2004/913/EF:
Kommissionens henstilling af 14. december 2004 om fremme af en passende ordning for aflønning af medlemmer af ledelsen i børsnoterede selskaber
 ( 1 )

55

 

*

2004/914/EF:
Kommissionens beslutning af 16. december 2004 om ændring af beslutning 2003/858/EF for så vidt angår import af levende akvakulturfisk og -fiskevarer til videreforarbejdning eller direkte konsum (meddelt under nummer K(2004) 4560)
 ( 1 )

60

 

*

2004/915/EF:
Kommissionens beslutning af 27. december 2004 om ændring af beslutning 2001/497/EF for at indføre en alternativ standardkontrakt om overførsel af personoplysninger til tredjelande (meddelt under nummer K(2004) 5271)
 ( 1 )

74

 

 

Den Europæiske Centralbank

 

*

2004/916/EF:
Den Europæiske Centralbanks retningslinje af 16. december 2004 om ændring af retningslinje ECB/2004/13 om Eurosystemets levering af tjenesteydelser vedrørende forvaltning af valutareserver i euro til centralbanker uden for den europæiske union, lande uden for den europæiske union og internationale organisationer (ECB/2004/20)

85

 

 

Berigtigelser

 

*

Berigtigelse til Kommissionens forordning (EF) nr. 1974/2004 af 29. oktober 2004 om ændring af forordning (EF) nr. 795/2004 om gennemførelsesbestemmelser til enkeltbetalingsordningen i Rådets forordning (EF) nr. 1782/2003 om fastlæggelse af fælles regler for den fælles landbrugspolitiks ordninger for direkte støtte og om fastlæggelse af visse støtteordninger for landbrugere ( EUT L 345 af 20.11.2004 )

87

 

 

Berigtigelsesprotokol til partnerskabsaftalen mellem på den ene side medlemmerne af gruppen af stater i Afrika, Vestindien og Stillehavet og på den anden side Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater, undertegnet i Cotonou den 23. juni 2000 ( EFT L 317 af 15.12.2000 )

88

 


 

(1)   EØS-relevant tekst.

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top