EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2004:369:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, L 369, 16. december 2004


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2520

Den Europæiske Unions

Tidende

L 369

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

47. årgang
16. december 2004


Indhold

 

I   Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk

Side

 

*

Rådets forordning (EF) nr. 2132/2004 af 6. december 2004 om fastsættelse for fangståret 2005 af orienteringspriserne og EF-producentpriserne for visse fiskevarer i henhold til forordning (EF) nr. 104/2000

1

 

*

Rådets forordning (EF) nr. 2133/2004 af 13. december 2004 om forpligtelse for medlemsstaternes kompetente myndigheder til systematisk at stemple tredjelandsstatsborgeres rejsedokumenter ved passage af medlemsstaternes ydre grænser og om ændring i den henseende af konventionen om gennemførelse af Schengen-aftalen og Den Fælles Håndbog

5

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 2134/2004 af 15. december 2004 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

11

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 2135/2004 af 14. december 2004 om indstilling af fiskeri efter dybvandsrejer fra fartøjer, der fører polsk flag

13

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 2136/2004 af 14. december 2004 om ændring af bilag II til Rådets forordning (EF) nr. 872/2004 om yderligere restriktive foranstaltninger over for Liberia

14

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 2137/2004 af 14. december 2004 om fastsættelse af enhedsværdier til ansættelsen af toldværdien af visse letfordærvelige varer

18

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 2138/2004 af 15. december 2004 om ændring af forordning (EF) nr. 14/2004 for så vidt angår den foreløbige forsyningsopgørelse for De Kanariske Øer for mælk og fløde

24

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 2139/2004 af 8. december 2004 om tilpasning og gennemførelse af Rådets forordning (EØF) nr. 571/88 og om ændring af Kommissionens beslutning 2000/115/EF med henblik på tilrettelæggelse af fællesskabsundersøgelserne af landbrugsbedrifternes struktur i 2005 og 2007

26

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 2140/2004 af 15. december 2004 om gennemførelsesbestemmelser til forordning (EF) nr. 1245/2004 for så vidt angår ansøgninger om fiskerilicenser til farvandene under Grønlands eksklusive økonomiske zone

49

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 2141/2004 af 15. december 2004 om fastsættelse af et nyt skøn over produktionen af ikke-egreneret bomuld for produktionsåret 2004/05 og den deraf følgende foreløbige nye reduktion af målprisen

53

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 2142/2004 af 15. december 2004 om fastsættelse af importtold for korn, der skal anvendes fra 16. december 2004

55

 

 

II   Retsakter, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

 

 

Rådet

 

*

2004/853/EF:
Rådets beslutning af 7. december 2004 om bemyndigelse af Den Franske Republik og Den Italienske Republik til at anvende en foranstaltning, der fraviger artikel 3, stk. 1, i Rådets sjette direktiv (77/388/EØF) om harmonisering af medlemsstaternes lovgivning om omsætningsafgifter

58

 

*

2004/854/EF:
Rådets beslutning af 7. december 2004 om ændring af beslutning 2001/865/EF om bemyndigelse af Kongeriget Spanien til at anvende en foranstaltning, der fraviger bestemmelserne i artikel 11 i Rådets sjette direktiv (77/388/EØF) om harmonisering af medlemsstaternes lovgivning om omsætningsafgifter

60

 

*

2004/855/EF:
Rådets beslutning af 7. december 2004 om ændring af artikel 3 i beslutning 98/198/EF om bemyndigelse til Det Forenede Kongerige til at forlænge en foranstaltning, der fraviger bestemmelserne i artikel 6 og 17 i sjette rådsdirektiv (77/388/EØF) om harmonisering af medlemsstaternes lovgivning om omsætningsafgifter

61

 

*

2004/856/EF:
Rådets beslutning af 7. december 2004 om ændring af beslutning 2000/746/EF om bemyndigelse af Den Franske Republik til at anvende en foranstaltning, der fraviger bestemmelserne i artikel 11 i sjette rådsdirektiv (77/388/EØF) om harmonisering af medlemsstaternes lovgivning om omsætningsafgifter

63

 

 

Kommissionen

 

*

2004/857/EF:
Kommissionens beslutning af 8. december 2004 om ændring af beslutning 97/222/EF om listen over tredjelande, hvorfra medlemsstaterne tillader indførsel af kødprodukter (meddelt under nummer K(2004) 4563)
 ( 1 )

65

 

*

2004/858/EF:
Kommissionens afgørelse af 15. december 2004 om oprettelse af et forvaltningsorgan benævnt »Forvaltningsorganet for Folkesundhedsprogrammet« til forvaltning af Fællesskabets indsats inden for folkesundhed i medfør af Rådets forordning (EF) nr. 58/2003

73

 


 

(1)   EØS-relevant tekst.

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top