EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2004:368:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, L 368, 15. december 2004


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2520

Den Europæiske Unions

Tidende

L 368

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

47. årgang
15. december 2004


Indhold

 

I   Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk

Side

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 2123/2004 af 14. december 2004 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

1

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 2124/2004 af 14. december 2004 om gennemførelsesbestemmelser for et toldkontingent for import af levende kvæg med en vægt på over 160 kg og med oprindelse i Schweiz som omhandlet i Rådets forordning (EF) nr. 1922/2004

3

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 2125/2004 af 14. december 2004 om ændring af forordning (EØF) nr. 890/78 om gennemførelsesbestemmelser for certificering af humle

8

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 2126/2004 af 14. december 2004 om eksportrestitutioner som led i system A1 for nødder (afskallede mandler, hasselnødder med skal, afskallede hasselnødder og valnødder med skal)

12

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 2127/2004 af 14. december 2004 om fastsættelse af eksportrestitutioner som led i system A1 og B for frugt og grøntsager (tomater, appelsiner, citroner og æbler)

14

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 2128/2004 af 14. december 2004 om fastsættelse af restitutionssatserne for æg og æggeblommer, der udføres i form af varer, som ikke er omfattet af traktatens bilag I

17

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 2129/2004 af 14. december 2004 om fastsættelse af repræsentative priser for fjerkrækød og æg og ægalbumin og om ændring af forordning (EF) nr. 1484/95

20

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 2130/2004 af 14. december 2004 om fastsættelse af eksportrestitutionerne inden for ægsektoren fra den 15. december 2004

22

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 2131/2004 af 14. december 2004 om fastsættelse af eksportrestitutionerne inden for fjerkrækødsektoren fra den 15. december 2004

24

 

 

II   Retsakter, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

 

 

Rådet

 

*

2004/849/EF:
Rådets afgørelse af 25. oktober 2004 om undertegnelse, på Den Europæiske Unions vegne, af og midlertidig anvendelse af visse bestemmelser i aftalen mellem Den Europæiske Union, Det Europæiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund om Det Schweiziske Forbunds associering i gennemførelsen, anvendelsen og udviklingen af Schengen-reglerne

26

 

 

Kommissionen

 

*

2004/850/EF:
Kommissionens beslutning af 3. december 2004 om ændring af bilag I og II til beslutning 2002/308/EF om lister over zoner og akvakulturbrug, der er godkendt med hensyn til egtvedsyge (VHS) og/eller infektiøs hæmatopoietisk nekrose (IHN) (meddelt under nummer K(2004) 4553)
 ( 1 )

28

 

*

2004/851/EF:
Kommissionens beslutning af 14. december 2004 om tredje ændring af beslutning 2004/122/EF om visse beskyttelsesforanstaltninger mod aviær influenza i en række lande i Asien (meddelt under nummer K(2004) 4775)
 ( 1 )

48

 

 

Retsakter vedtaget i henhold til afsnit V i traktaten om Den Europæiske Union

 

*

Rådets fælles holdning 2004/852/FUSP af 13. december 2004 om restriktive foranstaltninger over for Côte d'Ivoire

50

 


 

(1)   EØS-relevant tekst.

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top