EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2004:321:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, L 321, 22. oktober 2004


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2520

Den Europæiske Unions

Tidende

L 321

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

47. årgang
22. oktober 2004


Indhold

 

I   Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk

Side

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1825/2004 af 21. oktober 2004 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

1

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1826/2004 af 21. oktober 2004 om ændring af forordning (EØF) nr. 2921/90 for så vidt angår støttebeløbet for skummetmælk med henblik på fremstilling af kasein og kaseinater

3

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1827/2004 af 19. oktober 2004 om fastsættelse af udbyttet af oliven og olivenolie for produktionsåret 2003/04

4

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1828/2004 af 21. oktober 2004 om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2501/2001 om anvendelse af et arrangement med generelle toldpræferencer for perioden 1. januar 2002 til 31. december 2004 med henblik på at opføre Timor-Leste på listen over lande, der er omfattet af de særlige ordninger for de mindst udviklede lande

23

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1829/2004 af 21. oktober 2004 om undtagelser fra bestemmelserne i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2150/2002 om affaldsstatistik for så vidt angår Belgien, Portugal, Grækenland og Cypern ( 1 )

24

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1830/2004 af 21. oktober 2004 om ændring af forordning (EF) nr. 283/2004 og forordning (EF) nr. 284/2004 for så vidt angår registrering af importen af polyethylenterephthalatfolie (PET-folie) fremstillet af en brasiliansk eksporterende producent og fremstillet af en israelsk eksporterende producent

26

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1831/2004 af 21. oktober 2004 om ændring af forordning (EF) nr. 930/2000 om gennemførelsesbestemmelser med hensyn til egnetheden af sortsbetegnelser for landbrugsplantearter og grøntsagsarter

29

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1832/2004 af 21. oktober 2004 om udstedelse af importlicenser for hvidløg, der indføres i forbindelse med det autonome toldkontingent, der blev åbnet ved forordning (EF) nr. 1743/2004

32

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1833/2004 af 21. oktober 2004 om fastsættelse af det maksimale restitutionsbeløb ved udførsel af hvidt sukker til visse tredjelande i forbindelse med den 10. dellicitation under den løbende licitation omhandlet i forordning (EF) nr. 1327/2004

33

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1834/2004 af 21. oktober 2004 om ændring af de eksportrestitutioner for hvidt sukker og råsukker i uforarbejdet stand, der er fastsat ved forordning (EF) nr. 1772/2004

34

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1835/2004 af 21. oktober 2004 om fastsættelse af maksimumsrestitutionen ved udførsel af byg inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 1757/2004 omhandlede licitation

36

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1836/2004 af 21. oktober 2004 om fastsættelse af maksimumsrestitutionen ved udførsel af havre inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 1565/2004 omhandlede licitation

37

 

 

II   Retsakter, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

 

 

Kommissionen

 

*

2004/704/EF:
Kommissionens henstilling af 11. oktober 2004 om overvågning af baggrundsniveauet for dioxiner og dioxinlignende PCB i foderstoffer (meddelt under nummer K(2004) 3461)
 ( 1 )

38

 

*

2004/705/EF:
Kommissionens henstilling af 11. oktober 2004 om overvågning af baggrundsniveauet for dioxiner og dioxinlignende PCB i fødevarer (meddelt under nummer K(2004) 3462)
 ( 1 )

45

 

*

2004/706/EF:
Kommissionens afgørelse af 15. oktober 2004 om oprettelse af Det Europæiske Forum for Virksomhedsledelse

53

 


 

(1)   EØS-relevant tekst.

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top