EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2004:319:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, L 319, 20. oktober 2004


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2520

Den Europæiske Unions

Tidende

L 319

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

47. årgang
20. oktober 2004


Indhold

 

I   Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk

Side

 

*

Rådets forordning (EF) nr. 1811/2004 af 11. oktober 2004 om ændring af forordning (EF) nr. 2287/2003 for så vidt angår antallet af havdage for fartøjer, der fisker efter kuller i Nordsøen, og anvendelse af bundtrawl i farvandene omkring Azorerne, De Kanariske Øer og Madeira

1

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1812/2004 af 19. oktober 2004 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

3

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1813/2004 af 19. oktober 2004 om ændring af forordning (EF) nr. 1433/2003 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 2200/96 for så vidt angår driftsfonde, driftsprogrammer og finansiel støtte

5

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1814/2004 af 19. oktober 2004 om fastsættelse af repræsentative priser for fjerkrækød og æg og ægalbumin og om ændring af forordning (EF) nr. 1484/95

7

 

*

Kommissionens direktiv 2004/105/EF af 15. oktober 2004 om fastlæggelse af modeller til officielle plantesundhedscertifikater eller plantesundhedscertifikater for reeksport, som ledsager planter, planteprodukter og andre objekter, der kommer fra tredjelande, og som er opført i Rådets direktiv 2000/29/EF

9

 

 

II   Retsakter, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

 

 

Rådet

 

*

2004/701/EF, Euratom:Rådets afgørelse af 11. oktober 2004 om ændring af Rådets forretningsorden

15

 

 

Kommissionen

 

*

2004/702/EF:Afgørelse nr. 28/2004 truffet af det blandede udvalg, der er nedsat i henhold til aftalen om gensidig anerkendelse mellem Det Europæiske Fællesskab og Amerikas Forenede Stater den 19. juli 2004 vedrørende opførelse af overensstemmelsesvurderingsorganer på listen i sektorbilaget om elektromagnetisk kompatibilitet

17

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top