EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2004:317:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, L 317, 16. oktober 2004


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2520

Den Europæiske Unions

Tidende

L 317

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

47. årgang
16. oktober 2004


Indhold

 

I   Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk

Side

 

*

Rådets forordning (EF, EURATOM) nr. 1785/2004 af 5. oktober 2004 om fastsættelse af de justeringskoefficienter, der finder anvendelse fra den 1. januar 2004 på vederlag til tjenestemænd ved De Europæiske Fællesskaber, som gør tjeneste i tredjelande

1

 

*

Rådets forordning (EF) nr. 1786/2004 af 14. oktober 2004 om ophævelse af forordning (EF) nr. 3274/93 om forhindring af levering af visse varer og tjenesteydelser til Libyen

7

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1787/2004 af 15. oktober 2004 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

8

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1788/2004 af 15. oktober 2004 om fastsættelse af mindstesalgspriserne for smør med henblik på den 150. særlige licitation, der afholdes i forbindelse med den løbende licitation, der er fastsat i forordning (EF) nr. 2571/97

10

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1789/2004 af 15. oktober 2004 om fastsættelse af maksimumsstøttebeløbene for fløde, smør og koncentreret smør med henblik på den 150. særlige licitation, der afholdes i forbindelse med den løbende licitation, der er fastsat i forordning (EF) nr. 2571/97

12

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1790/2004 af 15. oktober 2004 om fastsættelse af mindstesalgsprisen for skummetmælkspulver for den 69. særlige licitation, afholdt inden for rammerne af den løbende licitation, der er nævnt i forordning (EF) nr. 2799/1999

14

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1791/2004 af 15. oktober 2004 om fastsættelse af maksimumsstøtten for koncentreret smør for den 322. særlige licitation, der foretages i forbindelse med den i forordning (EØF) nr. 429/90 fastsatte løbende licitation

15

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1792/2004 af 15. oktober 2004 om fastsættelse af minimumssalgsprisen for smør i forbindelse med den 6. dellicitation under den løbende licitation som omhandlet i forordning (EF) nr. 2771/1999

16

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1793/2004 af 15. oktober 2004 om fastsættelse af minimumssalgsprisen for skummetmælkspulver i forbindelse med den 5. dellicitation under den løbende licitation som omhandlet i forordning (EF) nr. 214/2001

17

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1794/2004 af 15. oktober 2004 om nedsættelse for produktionsåret 2004/05 af støtten til producenter af visse citrusfrugter som følge af forarbejdningstærsklens overskridelse i visse medlemsstater

18

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1795/2004 af 15. oktober 2004 om indledning af en fornyet undersøgelse vedrørende en ny eksportør af Rådets forordning (EF) nr. 1995/2000 om indførelse af en endelig antidumpingtold på importen af opløsninger af urinstof og ammoniumnitrat med oprindelse i bl.a. Algeriet, om ophævelse af tolden for så vidt angår importen fra en eksportør i dette land og om at gøre denne import til genstand for registrering

20

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1796/2004 af 15. oktober 2004 om ændring og berigtigelse af forordning (EF) nr. 14/2004 for så vidt angår den foreløbige forsyningsopgørelse over korn og forarbejdede frugter og grøntsager til de franske oversøiske departementer samt de foreløbige forsyningsopgørelser over vegetabilske olier, forarbejdede frugter og grøntsager, mælk og mejeriprodukter og svinekød til Madeira

23

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1797/2004 af 14. oktober 2004 om indstilling af fiskeri efter byrkelange fra fartøjer, der fører Det Forenede Kongeriges flag

31

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1798/2004 af 15. oktober 2004 om udstedelse af licenser for import af hvidløg for kvartalet fra den 1. december 2004 til den 28. februar 2005

32

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1799/2004 af 15. oktober 2004 om fastsættelse af importtold for korn, der skal anvendes fra 16. oktober 2004

34

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1800/2004 af 15. oktober 2004 om en tiårig tilladelse til anvendelse i foderstoffer af tilsætningsstoffet »Cycostat 66G«, som tilhører gruppen af coccidiostatika og andre lægemidler ( 1 )

37

 

 

Retsakter vedtaget i henhold til afsnit V i traktaten om Den Europæiske Union

 

*

Rådets fælles holdning 2004/698/FUSP af 14. oktober 2004 om ophævelse af restriktive foranstaltninger over for Libyen

40

 


 

(1)   EØS-relevant tekst.

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top