EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2004:241:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, L 241, 13. juli 2004


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2520

Den Europæiske Unions

Tidende

L 241

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

47. årgang
13. juli 2004


Indhold

 

I   Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk

Side

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1272/2004 af 12. juli 2004 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

1

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1273/2004 af 12. juli 2004 om udskydelse af fristen for såning af visse markafgrøder i bestemte områder i EF i produktionsåret 2004/05

3

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1274/2004 af 12. juli 2004 om overgangsforanstaltninger for salg af højst 25 000 tons hvede og 10 000 tons majs fra de nationale sikkerhedslagre i Slovakiet

5

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1275/2004 af 12. juli 2004 om ændring af forordning (EØF) nr. 2692/89 om gennemførelsesbestemmelser for forsendelse af ris til Réunion for så vidt angår regulering af tilskudsbeløbet ved en afbrydelse af anvendelsen af interventionsprisen for uafskallet ris i produktionsårets slutning

8

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1276/2004 af 12. juli 2004 om ændring af forordning (EF) nr. 204/2004 om åbning af en løbende licitation med henblik på salg på EF's marked af ris fra 1998- og 1999-høsten, som det italienske interventionsorgan ligger inde med

9

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1277/2004 af 12. juli 2004 om 37. ændring af Rådets forordning (EF) nr. 881/2002 om indførelse af visse specifikke restriktive foranstaltninger mod visse personer og enheder, der har tilknytning til Usama bin Laden, Al-Qaida-organisationen og Taliban, og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 467/2001

12

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1278/2004 af 12. juli 2004 om indstilling af fiskeri efter kuller fra fartøjer, der fører belgisk flag

14

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1279/2004 af 12. juli 2004 om ændring af de eksportrestitutioner for hvidt sukker og råsukker i uforarbejdet stand, der er fastsat ved forordning (EF) nr. 1226/2004

15

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1280/2004 af 12. juli 2004 om ændring af de restitutioner ved udførsel i uforarbejdet stand af sirup og visse andre produkter inden for sukkersektoren, der er fastsat i forordning (EF) nr. 1171/2004

17

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1281/2004 af 12. juli 2004 om ændring af restitutionerne for visse varer fra sukkersektoren, der udføres i form af varer, som ikke omfattes af traktatens bilag I

19

 

 

II   Retsakter, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

 

 

Rådet

 

*

2004/544/EF:
Rådets afgørelse af 21. juni 2004 om undertegnelse af den reviderede europæiske konvention om beskyttelse af dyr under international transport

21

European Convention for the Protection of Animals during International Transport (revised)

22

Convention européenne sur la protection des animaux en transport international (révisée)

44

 

 

Kommissionen

 

*

2004/545/EF:
Kommissionens beslutning af 8. juli 2004 om harmonisering af radiofrekvenser i 79 GHz-området til brug for kortdistanceradarudstyr til biler i Fællesskabet (meddelt under nummer K(2004) 2591)
 ( 1 )

66

 

 

Den Europæiske Centralbank

 

*

2004/546/EF:
Den Europæiske Centralbanks retningslinje af 1. juli 2004 om Eurosystemets levering af tjenesteydelser vedrørende forvaltning af valutareserver i euro til centralbanker uden for Den Europæiske Union, lande uden for Den Europæiske Union og internationale organisationer (ECB/2004/13)

68

 

 

 

*

Meddelelse til læserne(se omslagets tredje side)

s3

 


 

(1)   EØS-relevant tekst.

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top