EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2004:236:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, L 236, 07. juli 2004


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2520

Den Europæiske Unions

Tidende

L 236

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

47. årgang
7. juli 2004


Indhold

 

I   Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk

Side

 

*

Rådets forordning (EF) nr. 1242/2004 af 28. juni 2004 om dispensation til de nye medlemsstater fra at anvende visse bestemmelser i forordning (EF) nr. 2371/2002 for så vidt angår referenceniveauerne for fiskerflåderne

1

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1243/2004 af 6. juli 2004 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

3

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1244/2004 af 6. juli 2004 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1255/1999 for så vidt angår EF-støtte til privat oplagring af visse oste i oplagringsåret 2004/05

5

 

*

Rådets direktiv 2004/85/EF af 28. juni 2004 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/54/EF for så vidt angår anvendelsen af visse bestemmelser i Estland

10

 

*

Kommissionens direktiv 2004/86/EF af 5. juli 2004 om ændring, med henblik på tilpasning til den tekniske udvikling, af Rådets direktiv 93/93/EØF om masse og dimensioner for to- og trehjulede motordrevne køretøjer ( 1 )

12

 

 

II   Retsakter, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

 

 

Rådet

 

*

2004/536/EF:
Afgørelse truffet af Rådet i dets sammensætning af stats- og regeringscheferne af 29. juni 2004 om indstilling af den person, som det foreslår udnævnt til formand for Kommissionen

15

 

*

2004/537/EF, Euratom:
Rådets afgørelse af 29. juni 2004 om udnævnelse af generalsekretæren for Rådet for Den Europæiske Union, den højtstående repræsentant for den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik

16

 

*

2004/538/EF, Euratom:
Rådets afgørelse af 29. juni 2004 om udnævnelse af vicegeneralsekretæren for Rådet for Den Europæiske Union

17

 

 

Berigtigelser

 

*

Berigtigelse til Kommissionens forordning (EF) nr. 1165/2004 af 24. juni 2004 om tilføjelse til bilaget til forordning (EF) nr. 2400/96 om optagelse af visse betegnelser i registeret over beskyttede oprindelsesbetegnelser og beskyttede geografiske betegnelser (Anchois de Collioure, Melon du Quercy og Salame d’oca di Mortara) ( EUT L 224 af 25.6.2004 )

18

 

*

Berigtigelse til berigtigelse til Kommissionens direktiv 2004/73/EF af 29. april 2004 om 29. tilpasning til den tekniske udvikling af Rådets direktiv 67/548/EØF om tilnærmelse af lovgivning om klassificering, emballering og etikettering af farlige stoffer ( EUT L 216 af 16.6.2004 )

18

 


 

(1)   EØS-relevant tekst.

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top