EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2004:202:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, L 202, 07. juni 2004


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2520

Den Europæiske Unions

Tidende

L 202

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

47. årgang
7. juni 2004


Indhold

 

Berigtigelser

Side

 

*

Berigtigelse til Kommissionens beslutning 2004/452/EF af 29. april 2004 om fastlæggelse af en liste over organer, hvis forskere kan gives adgang til fortrolige data til videnskabelige formål ( EUT L 156 af 30.4.2004 )

1

 

*

Berigtigelse til Kommissionens beslutning 2004/453/EF af 29. april 2004 om gennemførelse af Rådets direktiv 91/67/EØF for så vidt angår foranstaltninger mod visse sygdomme hos akvakulturdyr ( EUT L 156 af 30.4.2004 )

4

 

*

Berigtigelse til Kommissionens beslutning 2004/454/EF af 29. april 2004 om ændring af bilag I, II og III til beslutning 2003/858/EF om dyresundhedsbetingelser og udstedelse af sundhedscertifikat ved import af levende fisk samt æg og mælke herfra til opdræt og levende akvakulturfisk og fiskevarer til konsum ( EUT L 156 af 30.4.2004 )

20

 

*

Berigtigelse til Kommissionens beslutning 2004/455/EF af 29. april 2004 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1774/2002 for så vidt angår fodring af visse ådselædende fugle med kategori 1-materiale som følge af Cyperns tiltrædelse ( EUT L 156 af 30.4.2004 )

31

 

*

Berigtigelse til Kommissionens beslutning 2004/456/EF af 29. april 2004 om ændring af beslutning 2002/613/EF for så vidt angår godkendte ornestationer i Canada ( EUT L 156 af 30.4.2004 )

33

 

*

Berigtigelse til Kommissionens beslutning 2004/457/EF af 29. april 2004 om at udelukke visse udgifter, som medlemsstaterne har afholdt for Den Europæiske Udviklings- og Garantifond for Landbruget (EUGFL), Garantisektionen, fra EF-finansiering ( EUT L 156 af 30.4.2004 )

35

 

*

Berigtigelse til Kommissionens beslutning 2004/458/EF af 29. april 2004 om ændring af tillæg B til bilag XII til tiltrædelsesakten af 2003 med henblik på at optage visse virksomheder i sektorerne for kød, for mælk og mejeriprodukter og for fisk i Polen på listen over virksomheder, der er omfattet af en overgangsordning ( EUT L 156 af 30.4.2004 )

39

 

*

Berigtigelse til Kommissionens beslutning 2004/459/EF af 29. april 2004 om en overgangsforanstaltning til fordel for visse virksomheder i sektoren for mælk og mejeriprodukter i Ungarn ( EUT L 156 af 30.4.2004 )

55

 

*

Berigtigelse til Kommissionens beslutning 2004/460/EF af 29. april 2004 om ændring af tillæg A til bilag VIII til tiltrædelsesakten af 2003 med henblik på at optage visse virksomheder i sektorerne for kød, for mælk og mejeriprodukter og for fisk i Letland på listen over virksomheder, der er omfattet af en overgangsordning ( EUT L 156 af 30.4.2004 )

58

 

*

Berigtigelse til Kommissionens beslutning 2004/461/EF af 29. april 2004 om udarbejdelse af et spørgeskema med henblik på den årlige rapportering om vurdering af luftkvaliteten i henhold til Rådets direktiv 96/62/EF og 1999/30/EF og i henhold til Rådets og Europa-Parlamentets direktiv 2000/69/EF og 2002/3/EF ( EUT L 156 af 30.4.2004 )

63

 

*

Berigtigelse til Kommissionens beslutning 2004/462/EF af 29. april 2004 om ændring af tillæg A til bilag X til tiltrædelsesakten af 2003 med henblik på at optage visse virksomheder i kødsektoren i Ungarn på listen over virksomheder, der er omfattet af en overgangsordning ( EUT L 156 af 30.4.2004 )

92

 

*

Berigtigelse til Kommissionens beslutning 2004/463/EF af 29. april 2004 om ændring af tillægget til bilag XIV til tiltrædelsesakten af 2003 med henblik på at optage visse virksomheder i kødsektoren i Slovakiet på listen over virksomheder, der er omfattet af en overgangsordning ( EUT L 156 af 30.4.2004 )

95

 

*

Berigtigelse til Kommissionens beslutning 2004/464/EF af 29. april 2004 om vedtagelse af en overgangsforanstaltning for visse anlæg i Letland, der behandler animalske biprodukter ( EUT L 156 af 30.4.2004 )

98

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top