EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2004:193:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, L 193, 01. juni 2004


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2520

Den Europæiske Unions

Tidende

L 193

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

47. årgang
1. juni 2004


Indhold

 

Berigtigelser

Side

 

*

Berigtigelse til Kommissionens beslutning 2004/446/EF af 29. april 2004 om fastlæggelse af grundparametrene i de tekniske specifikationer for interoperabilitet gældende for »støj«, »godsvogne« og »trafiktelematik for godstrafikken«, jf. direktiv 2001/16/EF (EUT L 155 af 30.4.2004)

1

 

*

Berigtigelse til Kommissionens beslutning 2004/447/EF af 29. april 2004 om ændring af bilag A til beslutning 2002/731/EF og om fastlæggelse af de vigtigste specifikationer for klasse A-systemerne (ERTMS) for delsystemet »styringskontrol og signaler« i det transeuropæiske jernbanesystem for konventionelle tog, jf. Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/16/EF (Den Europæiske Unions Tidende L 155 af 30. april 2004)

53

 

*

Berigtigelse til Kommissionens beslutning 2004/448/EF af 29. april 2004 om ændring af beslutning 2004/233/EF for så vidt angår listen over de laboratorier, der er godkendt til at kontrollere virkningen af rabiesvaccine på kødædende husdyr (EUT L 155 af 30.4.2004)

64

 

*

Berigtigelse til Kommissionens beslutning 2004/449/EF af 29. april 2004 om godkendelse af de overvågningsplaner til undersøgelse for restkoncentrationer, der er forelagt af Tjekkiet, Estland, Cypern, Letland, Litauen, Ungarn, Malta, Polen, Slovenien og Slovakiet i overensstemmelse med Rådets direktiv 96/23/EF (EUT L 155 af 30.4.2004)

69

 

*

Berigtigelse til Kommissionens beslutning 2004/450/EF af 29. april 2004 om standardbestemmelser for indholdet af ansøgninger om EF-tilskud til programmer for udryddelse, overvågning og bekæmpelse af dyresygdomme (EUT L 155 af 30.4.2004)

71

 

*

Berigtigelse til Kommissionens beslutning 2004/451/EF af 29. april 2004 om afslutning af medlemsstaternes regnskaber over de udgifter, der finansieres af Den Europæiske Udviklings- og Garantifond for Landbruget (EUGFL), Garantisektionen, for regnskabsåret 2003 (EUT L 155 af 30.4.2004)

102

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top