EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2004:161:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, L 161, 30. april 2004


Display all documents published in this Official Journal
Den Europæiske Unions
Tidende
ISSN 1725-2520
L 161
47. årgang
30. april 2004


Dansk udgave

Retsforskrifter


IndholdI Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk
*Rådets Forordning (EF) Nr. 855/2004 af 29. april 2004 om ændring af forordning (EF) nr. 3069/95 om en EF-observatørordning for Fællesskabets fiskerfartøjer, som fisker i det område, som reguleres af Organisationen for Fiskeriet i Det Nordvestlige Atlanterhav (NAFO) 1
*Rådets Forordning (EF,Euratom) Nr. 856/2004 af 29. april 2004 om fastsættelse af de justeringskoefficienter, der fra den 1. maj 2004 finder anvendelse på overførsler og på pensioner til tjenestemænd og øvrige ansatte i De Europæiske Fællesskaber 6
*Rådets Forordning (EF, Euratom) Nr. 857/2004 af 29. april 2004 om fastsættelse af de justeringskoefficienter, der fra den 1. maj 2004 finder anvendelse på vederlag til De Europæiske Fællesskabers tjenestemænd og øvrige ansatte i de nye medlemsstater 11
*Rådets Forordning (EF,Euratom) Nr. 858/2004 af 29. april 2004 om fastsættelse af betingelserne for ydelse af og satserne for de tillæg for særligt belastende arbejdsbetingelser, der er omhandlet i artikel 56c i vedtægten 14
*Rådets Forordning (EF, Euratom) Nr. 859/2004 af 29. april 2004 om ændring af forordning (EØF, Euratom, EKSF) nr. 495/77 om fastlæggelse af de kategorier af tjenestemænd, der kan modtage tillæg for regelmæssigt at måtte stå til rådighed uden for arbejdstiden, betingelserne for tillæggets ydelse samt satserne herfor 23
*Rådets Forordning (EF, Euratom) Nr. 860/2004 af 29. april 2004 om ændring af forordning (EKSF, EØF, Euratom) nr. 300/76 om fastsættelse af de berettigede kategorier og af betingelserne for ydelse af tillæg samt satserne herfor, til tjenestemænd, som skal udføre deres arbejde i skifteholdstjeneste 26
*Rådets Forordning (EF) Nr. 861/2004 af 29. april 2004 om tilpasning af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 685/2001 inden for transportområdet af hensyn til Tjekkiets, Estlands, Cyperns, Letlands, Litauens, Ungarns, Maltas, Polens, Sloveniens og Slovakiets tiltrædelse 29
*Rådets Forordning (EF) Nr. 862/2004 af 29. april 2004 om tilpasning af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2888/2000 inden for transportområdet af hensyn til Tjekkiets, Estlands, Cyperns, Letlands, Litauens, Ungarns, Maltas, Polens, Sloveniens og Slovakiets tiltrædelse 35
*Rådets Forordning (EF) Nr. 863/2004 af 29. april 2004 om tilpasning af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2327/2003 inden for transportområdet af hensyn til Tjekkiets, Estlands, Cyperns, Letlands, Litauens, Ungarns, Maltas, Polens, Sloveniens og Slovakiets tiltrædelse 44
*Rådets Forordning (EF) Nr. 864/2004 af 29. april 2004 om ændring af forordning (EF) nr. 1782/2003 om fastlæggelse af fælles regler for den fælles landbrugspolitiks ordninger for direkte støtte og om fastlæggelse af visse støtteordninger for landbrugere og om tilpasning heraf som følge af Den Tjekkiske Republiks, Estlands, Cyperns, Letlands, Litauens, Ungarns, Maltas, Polens, Sloveniens og Slovakiets tiltrædelse af Den Europæiske Union 48
*Rådets Forordning (EF) Nr. 865/2004 af 29. april 2004 om den fælles markedsordning for olivenolie og spiseoliven og om ændring af forordning (EØF) nr. 827/68 97
*Rådets Forordning (EF) Nr. 866/2004 af 29. april 2004 om en ordning i henhold til artikel 2 i protokol nr. 10 til tiltrædelsesakten 128
*Rådets Forordning (EF) Nr. 867/2004 af 29. april 2004 om ændring af forordning (EF) nr. 2287/2003 om fastsættelse for 2004 af fiskerimuligheder og dertil knyttede betingelser for visse fiskebestande og grupper af fiskebestande gældende for EF-farvande og for EF-fartøjer i andre farvande, som er omfattet af fangstbegrænsninger 144

DA


De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.
Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


Top