EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2004:153:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, L 153, 30. april 2004


Display all documents published in this Official Journal
Den Europæiske Unions
Tidende
ISSN 1725-2520
L 153
47. årgang
30. april 2004


Dansk udgave

Retsforskrifter


IndholdI Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk
*KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 814/2004 af 29. april 2004 om tilpasning af forordning (EØF) nr. 1538/91 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EØF) nr. 1906/90 om handelsnormer for fjerkrækød som følge af Tjekkiets, Estlands, Cyperns, Letlands, Litauens, Ungarns, Maltas, Polens, Sloveniens og Slovakiets tiltrædelse af Den Europæiske Union 1
*KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 815/2004 af 29. april 2004 om overgangsforanstaltninger for så vidt angår eksport af mælk og mejeriprodukter i henhold til forordning (EF) nr. 174/1999 som følge af Tjekkiets, Estlands, Cyperns, Letlands, Litauens, Ungarns, Maltas, Polens, Sloveniens og Slovakiets tiltrædelse af Den Europæiske Union 17
*KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 816/2004 af 29. april 2004 om ændring af forordning (EF) nr. 2707/2000 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1255/1999 for så vidt angår EF-støtte til uddeling af mælk og visse mejeriprodukter til skoleelever 19
*KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 817/2004 af 29. april 2004 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1257/1999 om støtte til udvikling af landdistrikterne fra Den Europæiske Udviklings- og Garantifond for Landbruget (EUGFL) 30
*KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 818/2004 af 29. april 2004 om tilpasning af forordning (EF) nr. 2295/2003 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EØF) nr. 1907/90 om handelsnormer for æg som følge af Tjekkiets, Estlands, Cyperns, Letlands, Litauens, Ungarns, Maltas, Polens, Sloveniens og Slovakiets tiltrædelse af Den Europæiske Union 83
*KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 819/2004 af 29. april 2004 om afholdelse af offentlige udbud af vinalkohol med henblik på at anvende den som bioethanol i EF 91
*KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 820/2004 af 29. april 2004 om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2287/2003 for så vidt angår fiskerimulighederne for blåhvilling i visse områder 97
*KOMMISSIONENS DIREKTIV 2004/78/EF af 29. april 2004 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/56/EF om opvarmningsanlæg til motorkøretøjer og påhængskøretøjer dertil og af Rådets direktiv 70/156/EØF med henblik på tilpasning til den tekniske udvikling (EØS-relevant tekst) 102
DA
De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.
Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top