EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2004:052:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, L 52, 21. februar 2004


Display all documents published in this Official Journal
Den Europæiske Unions
Tidende
ISSN 1725-2520

L 52
47. årgang
21. februar 2004
Dansk udgaveRetsforskrifter

IndholdI Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk
Kommissionens forordning (EF) nr. 304/2004 af 20. februar 2004 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager 1
Kommissionens forordning (EF) nr. 305/2004 af 20. februar 2004 om åbning af en licitation med henblik på tildeling af eksportlicenser efter A3-ordningen for frugt og grøntsager (tomater, appelsiner, citroner, æbler) 3
*Kommissionens forordning (EF) nr. 306/2004 af 19. februar 2004 om indførelse af en midlertidig antidumpingtold på importen af poly(ethylenterephtalat) med oprindelse i Australien, Folkerepublikken Kina og Pakistan 5
*Kommissionens forordning (EF) nr. 307/2004 af 20. februar 2004 om ændring af forordning (EF) nr. 1520/2000 om fastsættelse af fælles gennemførelsesbestemmelser for eksportrestitutionsordningen og af kriterier for fastsættelse af restitutionsbeløbet for visse landbrugsprodukter, der udføres i form af varer, som ikke er opført i traktatens bilag I, og om fastsættelse af særlige foranstaltninger for så vidt angår visse restitutionslicenser 35
*Kommissionens forordning (EF) nr. 308/2004 af 20. februar 2004 om omfordeling af de uudnyttede mængder af de kvantitative kontingenter i 2003 for visse varer med oprindelse i Folkerepublikken Kina 37
Kommissionens forordning (EF) nr. 309/2004 af 20. februar 2004 om fastsættelse af maksimumsrestitutionen ved udførsel af skoldet sleben langkornet ris B til visse tredjelande inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 1877/2003 omhandlede licitation 45
Kommissionens forordning (EF) nr. 310/2004 af 20. februar 2004 om bud, der er indgivet inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 1878/2003 omhandlede licitation over forsendelse af afskallet, langkornet ris B til Réunion 46
Kommissionens forordning (EF) nr. 311/2004 af 20. februar 2004 om fastsættelse af maksimumsrestitutionen ved udførsel af sleben rundkornet ris til visse tredjelande inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 1875/2003 omhandlede licitation 47
Kommissionens forordning (EF) nr. 312/2004 af 20. februar 2004 om fastsættelse af maksimumsrestitutionen ved udførsel af sleben middelkornet ris og sleben langkornet ris A til visse tredjelande inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 1876/2003 omhandlede licitation 48
Kommissionens forordning (EF) nr. 313/2004 af 20. februar 2004 om fastsættelse af verdensmarkedsprisen for ikke-egreneret bomuld 49
*Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/8/EF af 11. februar 2004 om fremme af kraftvarmeproduktion på grundlag af en efterspørgsel efter nyttevarme på det indre energimarked og om ændring af direktiv 92/42/EØF 50
*Rådets direktiv 2004/15/EF af 10. februar 2004 om ændring af direktiv 77/388/EØF til forlængelse af muligheden for at bemyndige medlemsstaterne til at anvende en nedsat momssats for visse arbejdskraftintensive tjenesteydelser 61

II Retsakter, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk
Rådet
2004/161/EC
*Rådets beslutning af 10. februar 2004 om forlængelse af anvendelsesperioden for beslutning 2000/185/EF om bemyndigelse af medlemsstaterne til at anvende en nedsat momssats for visse arbejdskraftintensive tjenesteydelser i overensstemmelse med proceduren i artikel 28, stk. 6, i direktiv 77/388/EØF 62
2004/162/EC
*Rådets beslutning af 10. februar 2004 om særtoldordningen i de franske oversøiske departementer og om forlængelse af beslutning 89/688/EØF 64
Kommissionen
2004/163/EC
*Kommissionens henstilling af 17. februar 2004 om det samordnede kontrolprogram på foderstofområdet for 2004 i henhold til Rådets direktiv 95/53/EF (1) 70
2004/164/EC
*Kommissionens beslutning af 19. februar 2004 om ændring af beslutning 2004/130/EF om midlertidig handel med frø af arten Vicia faba L., der ikke opfylder kravene i Rådets direktiv 66/401/EØF (meddelt under nummer K(2004) 492) (1) 77
(1) EØS-relevant tekst
DA
De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.
Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top