EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2004:050:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, L 50, 20. februar 2004


Display all documents published in this Official Journal
Den Europæiske Unions
Tidende
ISSN 1725-2520

L 50
47. årgang
20. februar 2004
Dansk udgaveRetsforskrifter

IndholdI Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk
Kommissionens forordning (EF) nr. 288/2004 af 19. februar 2004 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager 1
Kommissionens forordning (EF) nr. 289/2004 af 19. februar 2004 om fastsættelse af de repræsentative priser og størrelsen af tillægsimporttolden for melasse i sektoren for sukker 3
Kommissionens forordning (EF) nr. 290/2004 af 19. februar 2004 om fastsættelse af eksportrestitutionerne for hvidt sukker og råsukker i uforarbejdet stand 5
Kommissionens forordning (EF) nr. 291/2004 af 19. februar 2004 om fastsættelse af det maksimale restitutionsbeløb ved udførsel af hvidt sukker til visse tredjelande i forbindelse med den 21. dellicitation under den løbende licitation omhandlet i forordning (EF) nr. 1290/2003 7
Kommissionens forordning (EF) nr. 292/2004 af 19. februar 2004 om fastsættelse af restitutioner ved udførsel i uforarbejdet stand af sirup og visse andre produkter inden for sukkersektoren 8
Kommissionens forordning (EF) nr. 293/2004 af 19. februar 2004 om udstedelse af importlicenser for olivenolie i forbindelse med det tunesiske toldkontingent 11
Kommissionens forordning (EF) nr. 294/2004 af 19. februar 2004 om fastsættelse af visse vejledende mængder og af individuelle lofter for udstedelse af licenser for import af bananer til EF i andet kvartal af 2004 inden for toldkontingenterne 12
Kommissionens forordning (EF) nr. 295/2004 af 19. februar 2004 om ændring af forordning (EF) nr. 2314/2003 for så vidt angår mængden af den løbende licitation med henblik på salg på EF-markedet af rug, som det tyske interventionsorgan ligger inde med 14
*Kommissionens forordning (EF) nr. 296/2004 af 19. februar 2004 om ændring af forordning (EØF) nr. 1848/93 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EØF) nr. 2082/92 om specificitetsattestering af landbrugsprodukter og levnedsmidler 15
*Kommissionens forordning (EF) nr. 297/2004 af 19. februar 2004 om tilføjelse til bilaget til forordning (EF) nr. 2400/96 om optagelse af visse betegnelser i registeret over beskyttede oprindelsesbetegnelser og beskyttede geografiske betegnelser ("Ensaimada de Mallorca" eller "Ensaimada mallorquina") 18
Kommissionens forordning (EF) nr. 298/2004 af 19. februar 2004 om fastsættelse af produktionsrestitutioner i korn- og rissektoren 19
Kommissionens forordning (EF) nr. 299/2004 af 19. februar 2004 om fastsættelse af eksportrestitutionerne for olivenolie 20
Kommissionens forordning (EF) nr. 300/2004 af 19. februar 2004 om fastsættelse af restitutionssatserne for visse produkter fra sukkersektoren, der udføres i form af varer, som ikke er omfattet af traktatens bilag I 22
Kommissionens forordning (EF) nr. 301/2004 af 19. februar 2004 om fastsættelse af maksimumsrestitutionen ved udførsel af havre inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 1814/2003 omhandlede licitation 25
Kommissionens forordning (EF) nr. 302/2004 af 19. februar 2004 om bud for indførsel af sorghum, der er meddelt inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 238/2004 omhandlede licitation 26
Kommissionens forordning (EF) nr. 303/2004 af 19. februar 2004 om bud for indførsel af majs, der er meddelt inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 2315/2003 omhandlede licitation 27
*Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/9/EF af 11. februar 2004 om inspektion og verifikation af god laboratoriepraksis (GLP) (kodificeret udgave) (1) 28
*Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/10/EF af 11. februar 2004 om indbyrdes tilnærmelse af lovgivning om anvendelsen af principper for god laboratoriepraksis og om kontrol med deres anvendelse ved forsøg med kemiske stoffer (kodificeret udgave) (1) 44

II Retsakter, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk
Rådet
2004/157/EC
*Rådets afgørelse af 19. februar 2004 om forlængelse af perioden for anvendelse af foranstaltningerne i afgørelse 2002/148/EF om afslutning af konsultationerne med Zimbabwe i henhold til artikel 96 i AVS-EF-partnerskabsaftalen 60
Kommissionen
2004/158/EC
*Kommissionens beslutning af 16. februar 2004 om ændring af beslutning 92/216/EØF for så vidt angår offentliggørelse af fortegnelsen over koordinerende myndigheder (meddelt under nummer K(2004) 390) (1) 62
2004/159/EC
*Kommissionens beslutning af 16. februar 2004 om anden ændring af beslutning 2002/975/EF om vaccination som supplement til foranstaltningerne til bekæmpelse af infektioner med lavpatogen aviær influenza i Italien og om særlige foranstaltninger til kontrol af flytninger (meddelt under nummer K(2004) 393) (1) 63
2004/160/EC
*Kommissionens beslutning af 16. februar 2004 om ændring af Kommissionens beslutning 2003/71/EF, hvad angår dens anvendelsesperiode (meddelt under nummer K(2004) 394) (1) 65
Retsakter vedtaget i henhold til afsnit V i traktaten om Den Europæiske Union
2004/000/EC
*Rådets fælles holdning 2004/161/FUSP af 19. februar 2004 om forlængelse af restriktive foranstaltninger over for Zimbabwe 66

Berigtigelser
*Berigtigelse til Kommissionens forordning (EF) nr. 276/2004 af 17. februar 2004 om salg ved periodisk licitation af oksekød, som visse interventionsorganer ligger inde med (EUT L 47 af 18.2.2004) 73
(1) EØS-relevant tekst
DA
De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.
Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top