EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2004:046:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, L 46, 17. februar 2004


Display all documents published in this Official Journal
Den Europæiske Unions
Tidende
ISSN 1725-2520

L 46
47. årgang
17. februar 2004
Dansk udgaveRetsforskrifter

IndholdI Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk
*Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 261/2004 af 11. februar 2004 om fælles bestemmelser om kompensation og bistand til luftfartspassagerer ved boardingafvisning og ved aflysning eller lange forsinkelser og om ophævelse af forordning (EØF) nr. 295/91 (1) 1
Erklæring fra Kommissionen 8
Kommissionens forordning (EF) nr. 262/2004 af 16. februar 2004 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager 9
*Kommissionens forordning (EF) nr. 263/2004 af 16. februar 2004 om en seksmåneders forlængelse af anvendelsesperioden for forordning (EF) nr. 1475/2003 om beskyttelse af dybhavskoralrev mod virkningen af trawling i et område nordvest for Skotland 11
*Kommissionens forordning (EF) nr. 264/2004 af 16. februar 2004 om fravigelse af forordning (EF) nr. 1503/96 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 3072/95 for så vidt angår importtold for ris 12
Kommissionens forordning (EF) nr. 265/2004 af 16. februar 2004 om fastsættelse af eksportrestitutioner som led i system A1 og B for frugt og grøntsager (tomater, appelsiner, citroner og æbler) 15
Kommissionens forordning (EF) nr. 266/2004 af 16. februar 2004 om fastsættelse af eksportrestitutioner for forarbejdede frugter og grøntsager undtagen for tilsat sukker (foreløbigt konserverede kirsebær, flåede tomater, syltede kirsebær, tilberedte hasselnødder og visse former for appelsinsaft) 18
Kommissionens forordning (EF) nr. 267/2004 af 16. februar 2004 om fastsættelse af repræsentative priser for fjerkrækød og æg og ægalbumin og om ændring af forordning (EF) nr. 1484/95 20
Kommissionens forordning (EF) nr. 268/2004 af 16. februar 2004 om fastsættelse af eksportrestitutionerne inden for fjerkrækødssektoren 22
Kommissionens forordning (EF) nr. 269/2004 af 16. februar 2004 om importlicenser for varer inden for oksekødssektoren med oprindelse i Botswana, Kenya, Madagaskar, Swaziland, Zimbabwe og Namibia 24
Kommissionens forordning (EF) nr. 270/2004 af 16. februar 2004 om fastsættelse af Fællesskabets produktions- og importpriser for nelliker og roser ved anvendelse af importordningen for visse af blomsterdyrkningens produkter med oprindelse i Cypern, Israel, Jordan og Marokko samt på Vestbredden og i Gazastriben 26
*Kommissionens forordning (EF) nr. 271/2004 af 16. februar 2004 om tilladelse til overførsel mellem de kvantitative lofter for tekstilvarer og beklædningsgenstande med oprindelse i Macao 28
*Kommissionens forordning (EF) nr. 272/2004 af 16. februar 2004 om tilladelse til overførsel mellem de kvantitative lofter for tekstilvarer og beklædningsgenstande med oprindelse i Folkerepublikken Kina 30

II Retsakter, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk
Kommissionen
2004/140/EC
*Kommissionens beslutning af 11. februar 2004 om afvisning af at optage fenthion i bilag I til Rådets direktiv 91/414/EØF og om tilbagekaldelse af godkendelser af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder dette aktive stof (meddelt under nummer K(2004) 313) (1) 32
2004/141/EC
*Kommissionens beslutning af 12. februar 2004 om afvisning af at optage amitraz i bilag I til Rådets direktiv 91/414/EØF og om tilbagekaldelse af godkendelser af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder dette aktive stof (meddelt under nummer K(2004) 332) (1) 35
2004/142/EC
*Kommissionens beslutning af 12. februar 2004 om EF-tilskud i 2004 til visse EF-referencelaboratoriers arbejde inden for veterinærmedicin og folkesundhed (restkoncentrationer) (meddelt under nummer K(2004) 334) 38
2004/143/EC
*Kommissionens afgørelse af 13. februar 2004 om overdragelse til gennemførelseskontorer af forvaltningen af førtiltrædelsesforanstaltninger inden for landbrug og udvikling af landdistrikter i Republikken Estland i førtiltrædelsesperioden 40
(1) EØS-relevant tekst
DA
De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.
Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top