EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2004:024:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, L 24, 29. januar 2004


Display all documents published in this Official Journal
Den Europæiske Unions
Tidende
ISSN 1725-2520

L 24
47. årgang
29. januar 2004
Dansk udgaveRetsforskrifter

IndholdI Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk
*Rådets forordning (EF) nr. 139/2004 af 20. januar 2004 om kontrol med fusioner og virksomhedsovertagelser ("EF-fusionsforordningen") (1) 1
Kommissionens forordning (EF) nr. 140/2004 af 28. januar 2004 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager 23
*Kommissionens forordning (EF) nr. 141/2004 af 28. januar 2004 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1257/1999 for så vidt angår overgangsforanstaltningerne til udvikling af landdistrikterne i Tjekkiet, Estland, Cypern, Letland, Litauen, Ungarn, Malta, Polen, Slovenien og Slovakiet 25
Kommissionens forordning (EF) nr. 142/2004 af 28. januar 2004 om åbning af en løbende licitation med henblik på salg på EF-markedet af byg fra det belgiske interventionsorgan 32
Kommissionens forordning (EF) nr. 143/2004 af 28. januar 2004 om åbning af en løbende licitation med henblik på salg på EF-markedet af blød hvede fra det svenske interventionsorgan 34
Kommissionens forordning (EF) nr. 144/2004 af 28. januar 2004 om åbning af en løbende licitation med henblik på salg på EF-markedet af blød hvede fra det franske interventionsorgan 36
Kommissionens forordning (EF) nr. 145/2004 af 28. januar 2004 om åbning af en løbende licitation med henblik på salg på EF-markedet af blød hvede fra det tyske interventionsorgan 38
Kommissionens forordning (EF) nr. 146/2004 af 28. januar 2004 om åbning af en løbende licitation med henblik på salg på EF-markedet af blød hvede fra det danske interventionsorgan 40
Kommissionens forordning (EF) nr. 147/2004 af 28. januar 2004 om åbning af en løbende licitation med henblik på salg på EF-markedet af blød hvede fra det belgiske interventionsorgan 42
Kommissionens forordning (EF) nr. 148/2004 af 28. januar 2004 om fastsættelse af, i hvilket omfang der kan accepteres importlicensansøgninger indgivet i januar 2004 i forbindelse med de toldkontingenter for oksekød, der ved Rådets forordning (EF) nr. 1279/98 er fastsat for Polen, Ungarn, Tjekkiet, Slovakiet, Bulgarien og Rumænien 44
Kommissionens forordning (EF) nr. 149/2004 af 28. januar 2004 om særforanstaltninger, for så vidt angår anvendelsen af forordning (EF) nr. 2246/2003 i svinekødssektoren 46
*Kommissionens forordning (EF) nr. 150/2004 af 27. januar 2004 om fastsættelse af enhedsværdier til ansættelsen af toldværdien af visse letfordærvelige varer 47
Kommissionens forordning (EF) nr. 151/2004 af 28. januar 2004 om ændring af de restitutionssatser, der skal anvendes for visse mejeriprodukter, der udføres i form af varer, som ikke omfattes af traktatens bilag I 51
Kommissionens forordning (EF) nr. 152/2004 af 28. januar 2004 om udstedelse af importlicenser for ris i forbindelse med ansøgninger, der er indgivet i de ti første arbejdsdage af januar 2004 efter forordning (EF) nr. 327/98 53
Kommissionens forordning (EF) nr. 153/2004 af 28. januar 2004 om ændring af importtolden for ris 55
*Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/114/EF af 22. december 2003 om ændring af direktiv 95/2/EF om andre tilsætningsstoffer til levnedsmidler end farvestoffer og sødestoffer 58
*Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/115/EF af 22. december 2003 om ændring af direktiv 94/35/EF om sødestoffer til brug i levnedsmidler 65

II Retsakter, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk
Kommissionen
2004/88/EC
*Kommissionens beslutning af 23. januar 2004 om ændring af beslutning 2002/907/EF om midlertidig godkendelse af det overvågningsnetværk for kvægbesætninger, der er oprettet i Frankrig i overensstemmelse med Rådets direktiv 64/432/EØF (meddelt under nummer K(2004) 104) (1) 72
(1) EØS-relevant tekst
DA
De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.
Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top