EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2003:230:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, L 230, 16. september 2003


Display all documents published in this Official Journal
Den Europæiske Unions
Tidende
ISSN 1725-2520

L 230
46. årgang
16. september 2003
Dansk udgaveRetsforskrifter

IndholdI Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk
*Europa-Parlamentets og Rådets beslutning nr. 1608/2003/EF af 22. juli 2003 om produktion og udvikling af fællesskabsstatistikker om videnskab og teknologi (1) 1
Kommissionens forordning (EF) nr. 1609/2003 af 15. september 2003 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager 4
Kommissionens forordning (EF) nr. 1610/2003 af 15. september 2003 om fastsættelse af mindstesalgspriser for oksekød udbudt til salg i henhold til den i forordning (EF) nr. 1033/2003 omhandlede femte licitation 6
*Kommissionens forordning (EF) nr. 1611/2003 af 15. september 2003 om indførelse af en midlertidig antidumpingtold på importen af visse koldtvalsede flade produkter af rustfrit stål med oprindelse i Amerikas Forenede Stater 9
*Kommissionens forordning (EF) nr. 1612/2003 af 12. september 2003 om indstilling af fiskeri efter rødspætte fra fartøjer, som fører belgisk flag 25
*Kommissionens forordning (EF) nr. 1613/2003 af 12. september 2003 om indstilling af fiskeri efter torsk fra fartøjer, som fører spansk flag 26
Kommissionens forordning (EF) nr. 1614/2003 af 15. september 2003 om fastsættelse af Fællesskabets produktions- og importpriser for nelliker og roser ved anvendelse af importordningen for visse af blomsterdyrkningens produkter med oprindelse i Cypern, Israel, Jordan og Marokko samt på Vestbredden og i Gazastriben 27
Kommissionens forordning (EF) nr. 1615/2003 af 15. september 2003 om fastsættelse af importtold for korn 29
*Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/65/EF af 22. juli 2003 om ændring af Rådets direktiv 86/609/EØF om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes love og administrative bestemmelser om beskyttelse af dyr, der anvendes til forsøg og andre videnskabelige formål (1) 32

II Retsakter, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk
Kommissionen
2003/653/EC
*Kommissionens beslutning af 2. september 2003 om de af Republikken Østrig i henhold til EF-traktatens artikel 95, stk. 5, meddelte nationale bestemmelser om forbud mod anvendelse af genetisk modificerede organismer i regionen Oberösterreich (meddelt under nummer K(2003) 3117) (1) 34
2003/654/EC
*Kommissionens beslutning af 8. september 2003 om fastsættelse af kode- og standardregler for overførsel i maskinlæsbar form af resultaterne fra de statistiske mellemundersøgelser af vinarealerne (meddelt under nummer K(2003) 3191) (1) 44
(1) EØS-relevant tekst
DA
De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.
Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top