EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2003:190:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, L 190, 30. juli 2003


Display all documents published in this Official Journal
Den Europæiske Unions
Tidende
ISSN 1725-2520

L 190
46. årgang
30. juli 2003
Dansk udgaveRetsforskrifter

IndholdI Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk
Kommissionens forordning (EF) nr. 1346/2003 af 29. juli 2003 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager 1
*Kommissionens forordning (EF) nr. 1347/2003 af 29. juli 2003 om indledning af en undersøgelse af den påståede omgåelse af antidumpingforanstaltningerne indført ved Rådets forordning (EF) nr. 1796/1999 om importen af tovværk og kabler af stål med oprindelse i Ukraine, der er afsendt fra Moldova, uanset om den er angivet som havende oprindelse i Moldova eller ej, og om at gøre denne import til genstand for registrering 3
*Kommissionens direktiv 2003/75/EF af 29. juli 2003 om ændring af bilag I til Rådets direktiv 98/18/EF om sikkerhedsregler og -standarder for passagerskibe (1) 6

II Retsakter, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk
Kommissionen
2003/560/EC
*Kommissionens beslutning af 22. juli 2003 om tilbagekaldelse af den fritagelse, som i henhold til forordning (EF) nr. 88/97 er indrømmet visse parter for betaling af antidumpingtold, der er udvidet til at omfatte visse dele til cykler med oprindelse i Folkerepublikken Kina (meddelt under nummer K(2003) 1961) 10
2003/561/EC
*Kommissionens henstilling af 23. juli 2003 om anmeldelser, tidsfrister og høringer i henhold til artikel 7 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/21/EF om fælles rammebestemmelser for elektroniske kommunikationsnet og -tjenester (meddelt under nummer K(2003) 2647) (1) 13
Retsakter vedtaget i henhold til afsnit V i traktaten om Den Europæiske Union
2003/562/CFSP
*Rådets afgørelse 2003/562/FUSP af 29. juli 2003 om udnævnelse af missionschefen for Den Europæiske Unions Observatørmission og om ophævelse af afgørelse 2002/922/FUSP 19
2003/563/CFSP
*Rådets afgørelse 2003/563/FUSP af 29. juli 2003 om videreførelse af Den Europæiske Unions militæroperation i Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien 20
(1) EØS-relevant tekst
DA
De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.
Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top