EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2003:178:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, L 178, 17. juli 2003


Display all documents published in this Official Journal
Den Europæiske Unions
Tidende
ISSN 1725-2520

L 178
46. årgang
17. juli 2003
Dansk udgaveRetsforskrifter

IndholdI Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk
Kommissionens forordning (EF) nr. 1261/2003 af 16. juli 2003 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager 1
Kommissionens forordning (EF) nr. 1262/2003 af 16. juli 2003 om fastsættelse for produktionsåret 2002/03 af den specifikke vekselkurs for minimumspriserne for sukkerroer, produktionsafgifterne og tillægsafgiften i sukkersektoren for valutaerne i de medlemsstater, der ikke har vedtaget den fælles valuta 3
*Kommissionens forordning (EF) nr. 1263/2003 af 15. juli 2003 om fastsættelse af enhedsværdier til ansættelsen af toldværdien af visse letfordærvelige varer 5
*Kommissionens forordning (EF) nr. 1264/2003 af 16. juli 2003 om indledning af en undersøgelse vedrørende den påståede omgåelse af de antidumpingforanstaltninger, der indførtes ved Rådets forordning (EF) nr. 2320/97, på importen af visse sømløse rør af jern eller ulegeret stål med oprindelse i Rusland, og de antidumpingforanstaltninger, der indførtes ved Rådets forordning (EF) nr. 348/2000, på importen af visse sømløse rør af jern eller ulegeret stål med oprindelse i Ukraine, ved forkert angivelse af import af den samme vare og ved import af visse sømløse rør af legeret stål, bortset fra rustfrit stål, med oprindelse i Rusland og Ukraine, og om at gøre denne import til genstand for registrering 9
*Kommissionens forordning (EF) nr. 1265/2003 af 16. juli 2003 om indstilling af fiskeri efter torsk fra fartøjer, som fører spansk flag 13
Kommissionens forordning (EF) nr. 1266/2003 af 16. juli 2003 om fastsættelse af eksportrestitutionerne for olivenolie 14
*Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/51/EF af 18. juni 2003 om ændring af direktiv 78/660/EØF, 83/349/EØF, 86/635/EØF og 91/674/EØF om årsregnskaber og konsoliderede regnskaber for visse selskabsformer, banker og andre penge- og finansieringsinstitutter samt forsikringsselskaber (1) 16
*Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/52/EF af 18. juni 2003 om ændring af direktiv 95/2/EF for så vidt angår betingelser for anvendelse af tilsætningsstoffet E 425 konjac (1) 23
*Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/53/EF af 18. juni 2003 om 26. ændring af Rådets direktiv 76/769/EØF om begrænsning af markedsføring og anvendelse af visse farlige stoffer og præparater (nonylphenol, nonylphenolethoxylat og cement) (1) 24

II Retsakter, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk
Kommissionen
2003/514/EC
*Kommissionens beslutning af 10. juli 2003 om beskyttelsesforanstaltninger mod afrikansk svinepest i den italienske region Sardinien (meddelt under nummer K(2003) 2293) (1) 28

Berigtigelser
*Berigtigelse til Rådets afgørelse 2003/484/FUSP af 27. juni 2003 om gennemførelse af fælles holdning 2003/280/FUSP til støtte for den effektive gennemførelse af Den Internationale Krigsforbryderdomstol vedrørende det Tidligere Jugoslavien (ICTY)'s mandat (EUT L 162 af 1.7.2003) 32
(1) EØS-relevant tekst
DA
De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.
Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top