EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2003:162:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, L 162, 01. juli 2003


Display all documents published in this Official Journal
Den Europæiske Unions
Tidende
ISSN 1725-2520

L 162
46. årgang
1. juli 2003
Dansk udgaveRetsforskrifter

IndholdI Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk
*Europa-Parlamentets og Rådets beslutning nr. 1151/2003/EF af 16. juni 2003 om ændring af beslutning nr. 276/1999/EF om vedtagelse af en flerårig EF-handlingsplan til fremme af en mere sikker anvendelse af internettet ved bekæmpelse af ulovligt og skadeligt indhold på globale net 1
*Europa-Parlamentets og Rådets beslutning nr. 1152/2003/EF af 16. juni 2003 om edb-mæssig registrering og kontrol af punktafgiftspligtige varers bevægelser 5
Kommissionens forordning (EF) nr. 1153/2003 af 30. juni 2003 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager 9
Kommissionens forordning (EF) nr. 1154/2003 af 30. juni 2003 om fastsættelse af mindstesalgspriser for oksekød udbudt til salg i henhold til den første licitation, som er omhandlet i forordning (EF) nr. 1032/2003 11
Kommissionens forordning (EF) nr. 1155/2003 af 30. juni 2003 om fastsættelse af mindstesalgspriser for oksekød udbudt til salg i henhold til den første licitation, som er omhandlet i forordning (EF) nr. 1034/2003 13
*Kommissionens forordning (EF) nr. 1156/2003 af 30. juni 2003 om levering af korn som fødevarehjælp 15
*Kommissionens forordning (EF) nr. 1157/2003 af 30. juni 2003 om ændring af forordning (EF) nr. 2535/2001 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1255/1999 for så vidt angår importordningen for mælk og mejeriprodukter og åbning af toldkontingenter og om fravigelse af forordningen 19
*Kommissionens forordning (EF) nr. 1158/2003 af 30. juni 2003 om fastsættelse for produktionsåret 2003/04 af de afledte interventionspriser for hvidt sukker 24
*Kommissionens forordning (EF) nr. 1159/2003 af 30. juni 2003 om gennemførelsesbestemmelser for produktionsårene 2003/04, 2004/05 og 2005/06 for indførsel af rørsukker i forbindelse med visse toldkontingenter og præferenceaftaler og om ændring af forordning (EF) nr. 1464/95 og (EF) nr. 779/96 25
*Kommissionens forordning (EF) nr. 1160/2003 af 30. juni 2003 om ændring af forordning (EF) nr. 1898/97 om gennemførelsesbestemmelser for anvendelse i svinekødssektoren af den ordning, der er fastsat inden for rammerne af Europaaftalerne med Bulgarien, Tjekkiet, Slovakiet, Rumænien, Polen og Ungarn 35
Kommissionens forordning (EF) nr. 1161/2003 af 30. juni 2003 om fastsættelse af de restitutionssatser, der skal anvendes for visse produkter fra korn- og rissektoren, der udføres i form af varer, som ikke omfattes af traktatens bilag I 40
Kommissionens forordning (EF) nr. 1162/2003 af 30. juni 2003 om fastsættelse af restitutionerne for visse produkter fra sukkersektoren, der udføres i form af varer, som ikke omfattes af traktatens bilag I 44
Kommissionens forordning (EF) nr. 1163/2003 af 30. juni 2003 om fastsættelse af de restitutionssatser, der skal anvendes for æg og æggeblommer, der udføres i form af varer, som ikke omfattes af traktatens bilag I 46
Kommissionens forordning (EF) nr. 1164/2003 af 30. juni 2003 om fastsættelse af de restitutionssatser, der skal anvendes for visse mejeriprodukter, der udføres i form af varer, som ikke omfattes af traktatens bilag I 49
Kommissionens forordning (EF) nr. 1165/2003 af 30. juni 2003 om fastsættelse af eksportrestitutionerne inden for oksekødssektoren 52
Kommissionens forordning (EF) nr. 1166/2003 af 30. juni 2003 om fastsættelse af de repræsentative priser og størrelsen af tillægsimporttolden for visse sukkerprodukter 57
Kommissionens forordning (EF) nr. 1167/2003 af 30. juni 2003 om ændring af eksportrestitutionerne for hvidt sukker og råsukker i uforarbejdet stand 59
Kommissionens forordning (EF) nr. 1168/2003 af 30. juni 2003 om fastsættelse af restitutioner ved udførsel i uforarbejdet stand af sirup og visse andre produkter inden for sukkersektoren 61
Kommissionens forordning (EF) nr. 1169/2003 af 30. juni 2003 om fastsættelse af produktionsrestitutionen for hvidt sukker, der anvendes i den kemiske industri 64
Kommissionens forordning (EF) nr. 1170/2003 af 30. juli 2003 om fastsættelse af verdensmarkedsprisen for ikke-egreneret bomuld 65
Kommissionens forordning (EF) nr. 1171/2003 af 30. juni 2003 om fastsættelse af importtold for ris 66
Kommissionens forordning (EF) nr. 1172/2003 af 30. juni 2003 om fastsættelse af importtold for korn 69

II Retsakter, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk
Kommissionen
2003/483/EC
*Kommissionens beslutning af 30. juni 2003 om overgangsforanstaltninger for kontrol med flytning af dyrearter, der er modtagelige for mund- og klovesyge (1) 72
Retsakter vedtaget i henhold til afsnit V i traktaten om Den Europæiske Union
2003/484/CFSP
*Rådets afgørelse 2003/484/FUSP af 27. juni 2003 om gennemførelse af fælles holdning 2003/280/FUSP til støtte for den effektive gennemførelse af Den Internationale Krigsforbryderdomstol vedrørende det Tidligere Jugoslavien (ICTY)'s mandat 77
(1) EØS-relevant tekst
DA
De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.
Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top