EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2003:147:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, L 147, 14. juni 2003


Display all documents published in this Official Journal
Den Europæiske Unions
Tidende
ISSN 1725-2520

L 147
46. årgang
14. juni 2003
Dansk udgaveRetsforskrifter

IndholdI Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk
Kommissionens forordning (EF) nr. 1013/2003 af 13. juni 2003 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager 1
Kommissionens forordning (EF) nr. 1014/2003 af 13. juni 2003 om fastsættelse af mindstesalgspriserne for smør og maksimumsstøttebeløbene for fløde, smør og koncentreret smør med henblik på den 121. særlige licitation, der afholdes i forbindelse med den løbende licitation, der er fastsat i forordning (EF) nr. 2571/97 3
Kommissionens forordning (EF) nr. 1015/2003 af 13. juni 2003 om fastsættelse af maksimumsopkøbspriser for smør i forbindelse med den 74. licitation, der gennemføres i henhold til den i forordning (EF) nr. 2771/1999 omhandlede løbende licitation 5
Kommissionens forordning (EF) nr. 1016/2003 af 13. juni 2003 om fastsættelse af maksimumsstøtten for koncentreret smør for den 293. særlige licitation, der foretages i forbindelse med den i forordning (EØF) nr. 429/90 fastsatte løbende licitation 6
Kommissionens forordning (EF) nr. 1017/2003 af 13. juni 2003 om fastsættelse af maksimumsrestitutionen ved udførsel af sleben langkornet ris B til visse tredjelande inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 1898/2002 omhandlede licitation 7
Kommissionens forordning (EF) nr. 1018/2003 af 13. juni 2003 om bud for udførsel af sleben rundkornet ris til visse tredjelande, indgivet inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 1896/2002 omhandlede licitation 8
Kommissionens forordning (EF) nr. 1019/2003 af 13. juni 2003 om fastsættelse af maksimumsrestitutionen ved udførsel af sleben middelkornet ris og sleben langkornet ris A til visse tredjelande inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 1897/2002 omhandlede licitation 9
*Kommissionens forordning (EF) nr. 1020/2003 af 13. juni 2003 om tarifering af visse varer i den kombinerede nomenklatur 10
*Kommissionens forordning (EF) nr. 1021/2003 af 13. juni 2003 om tarifering af visse varer i den kombinerede nomenklatur 12
Kommissionens forordning (EF) nr. 1022/2003 af 13. juni 2003 om fastsættelse af importtold for korn 14
Domstolen
*Ændring af Domstolens procesreglement som følge af Nice-traktatens ikrafttrædelse 17
Retten i Første Instans
*Ændringer i procesreglementet for Retten i Første Instans som følge af Nice-traktatens ikrafttrædelse 22

II Retsakter, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk
Europa-Parlamentet og Rådet
2003/429/EC
*Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse af 19. maj 2003 om tilpasning af de finansielle overslag under hensyn til udvidelsen 25
2003/430/EC
*Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse af 19. maj 2003 om revision af de finansielle overslag 31
Rådet
2003/431/EC
*Rådets afgørelse af 11. juni 2003 om undertegnelse på Fællesskabets vegne og foreløbig anvendelse af aftalen i form af brevveksling om forlængelse af protokollen om fastsættelse af de fiskerimuligheder og den finansielle modydelse, der er omhandlet i aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og regeringen for Mauritius om fiskeri ud for Mauritius' kyst, for perioden 3. december 2002 til 2. december 2003 38
Aftale i form af brevveksling om forlængelse af protokollen om fastsættelse af de fiskerimuligheder og den finansielle modydelse, der er omhandlet i aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og regeringen for Mauritius om fiskeri ud for Mauritius' kyst, for perioden 3. december 2002 til 2. december 2003 40
Retsakter vedtaget i henhold til afsnit V i traktaten om Den Europæiske Union
2003/432/CFSP
*Rådets afgørelse 2003/432/FUSP af 12. juni 2003 om iværksættelse af Den Europæiske Unions militæroperation i Den Demokratiske Republik Congo 42
DA
De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.
Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top